02/11/2018

Thông báo tuyển dụng viên chức

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tuyển dụng viên chức cho các vị trí việc làm sau: […]
11/09/2018

Thông báo tuyển dụng (đợt 2 năm 2018)

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng, cụ thể […]
24/08/2018

Thông báo tuyển dụng

Viện Công nghệ sinh học thông báo tuyển dụng cán bộ lao động hợp đồng. Thời hạn nộp […]
Tiếng Việt