25/08/2018

Ban lãnh đạo Vụ Khoa học, công nghệ và môi trường – Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế.

Chiều ngày 25 tháng 8 năm 2018 , Ban lãnh đạo Vụ Khoa học, công nghệ và môi […]
08/08/2018

PGS.TS Trương Thị Hồng Hải, Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học- Đại học Huế trúng cử vào Ban chấp hành Hội các ngành sinh học Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2018-2023.

Được sự thống nhất của Bộ Nội vụ và Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa […]
31/12/2017

Tổ chức thành công Hội nghị cán bộ viên chức – lao động Viện Công nghệ sinh học năm học 2017-2018

Tổ chức thành công Hội nghị cán bộ viên chức – lao động Viện Công nghệ sinh học […]
26/04/2017

Viện Công nghệ sinh học đào tạo về nuôi cấy mô tế bào thực vật

Trong khuôn khổ các chương trình hợp tác giữa Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế và […]
01/12/2016

Hội nghị Cán bộ công nhân Viên chức Viện Công nghệ sinh học năm học 2016-2017

Ngày 1 tháng 12 năm 2016, Viện Công nghệ sinh học – Đại học Huế tổ chức Hội […]
Tiếng Việt