Xét tuyển dự bị tiến sĩ khóa năm 2023

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-VCNSH ngày 11 tháng 4 năm 2023 của Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) về việc thành lập Tiểu ban chuyên môn xét tuyển dự bị tiến sĩ khóa năm 2023 (Tiểu ban), ngày 21/4/2023, Tiểu ban đã tiến hành xét tuyển cho thí sinh Lê Hoàng Duy Minh, đăng kí theo học dự bị tiến sĩ chuyên ngành Sinh học, mã số 9420101 của Viện.

Tại buổi làm việc, ủy viên thư kí đã tiến hành thông qua các yêu cầu đánh giá thí sinh theo quy định; sau đó, thí sinh Lê Hoàng Duy Minh đã báo cáo ý chính của bài luận, kế hoạch nghiên cứu và dự kiến người hướng dẫn trong quá trình dự bị tiến sĩ. Các thành viên của Tiểu ban đánh giá cao cố gắng của thí sinh trong việc xây dựng định hướng nghiên cứu đồng thời cũng đặt ra những câu hỏi, những nhận xét góp ý nhằm hỗ trợ thí sinh hoàn thiện bài luận về định hướng nghiên cứu. Kết thúc buổi làm việc, Hội đồng Tiểu ban kết luận thí sinh Lê Hoàng Duy Minh trúng tuyển dự bị tiến sĩ và Viện sẽ nhanh chóng tiến hành các thủ tục tiếp theo để thí sinh tham gia học tập cũng như được hưởng các quyền lợi và nghĩa vụ của người học dự bị tiến sĩ tại Viện.

Hình ảnh tại buổi xét tuyển dự bị tiến sĩ khóa năm 2023

Tiếng Việt