Xét tuyển dự bị tiến sĩ khóa năm 2020

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-VCNSH và Quyết định số 20/QĐ-VCNSH ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) về việc thành lập Tiểu ban chuyên môn xét tuyển dự bị tiến sĩ (Tiểu ban) khóa năm 2020, ngày 06/03/2020, Tiểu ban đã tiến hành xét tuyển cho hai ứng viên gồm: Đặng Ngọc Sáng và Nguyễn Quang Ngọc, đăng kí theo học dự bị tiến sĩ ngành Sinh học, mã số 9420101 của Viện.

Trong cuộc họp hội đồng xét tuyển, Chủ tịch hội đồng đã yêu cầu kiểm tra hồ sơ để xác định người dự tuyển đáp ứng đủ các điều kiện của ứng viên dự tuyển dự bị tiến sĩ. Tiếp đó, các ứng viên đã báo cáo một số ý chính của bài luận, kế hoạch nghiên cứu và dự kiến người hướng dẫn trong quá trình dự bị tiến sĩ. Các thành viên của Tiểu ban đã đánh giá rất cao những cố gắng của các ứng viên trong việc xây dựng định hướng nghiên cứu đồng thời cũng đặt ra những câu hỏi, những nhận xét góp ý nhằm hỗ trợ các ứng viên hoàn thiện bài luận về định hướng nghiên cứu. Kết thúc buổi làm việc, Hội đồng Tiểu ban kết luận hai ứng viên đã trúng tuyển dự bị tiến sĩ và Viện sẽ nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục để hai ứng viên được hưởng các quyền lợi và nghĩa vụ của người học dự bị tiến sĩ tại Viện.

Một số hình ảnh tại buổi xét tuyển:

Ứng viên Đặng Ngọc Sáng trình bày đề cương nghiên cứu trước hội đồng

Tiểu ban chuyên môn xét tuyển ứng viên Nguyễn Quang Ngọc

Tiếng Việt