Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức seminar khoa học

Chiều ngày 13/12/2018, tại Viện CNSH đã đã diễn ra buổi seminar với chủ đề “Một số kết quả nghiên cứu về vi khuẩn lam độc hại trong một số thủy vực ở Việt Nam”. Buổi seminar có sự tham dự của đông đảo cán bộ viên chức, lao động Viện CNSH.

Các nhà khoa học, đại biểu tham dự seminar

Tại buổi seminar, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Liên đã trình bày báo cáo “Một số kết quả nghiên cứu về vi khuẩn lam độc hại trong một số thủy vực ở Việt Nam”, gồm các nội dung:

– Giới thiệu về các nhóm tảo.

– Giới thiệu một số loài tảo độc hại.

– Giới thiệu sơ lược về vi khuẩn lam và độc tố vi khuẩn lam.

– Một số kết quả nghiên cứu về độc tố vi khuẩn lam trong một số thủy vực nước ngọt ở Việt Nam của nhóm tác giả.

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Liên trình bày báo cáo 

Sau khi lắng nghe bào báo cáo, các nhà khoa học tham dự buổi seminar có đánh giá cao những kết quả mà nhóm nghiên cứu của PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Liên đã được trong thời gian qua, đây là những nghiên cứu có ý nghĩa thực tiễn và khả năng ứng dụng rất cao. Các nhà khoa học tham dự buổi seminar có những trao đổi rất sôi nổi để làm rõ hơn về các kết quả nghiên cứu, cũng như trao đổi với tác giả về các hướng phát triển các nghiên cứu trong thời gian tới.

Tiếng Việt