Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức Seminar khoa học tháng 6/2020

Ngày 12/06/2020, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) đã tổ chức seminar khoa học tháng 6 với chủ đề “Nghiên cứu ảnh hưởng của nấm rễ cộng sinh (Mycorrhiza) đến sự hấp thụ phospho, kẽm và biểu hiện gen của thực vật thuộc chi Linh lăng”, do ThS. Nguyễn Thị Diễm trình bày. Tham dự seminar có đại diện lãnh đạo Viện Công nghệ sinh học, toàn thể cán bộ nghiên cứu đang công tác tại Viện.

Tại buổi seminar, ThS. Nguyễn Thị Diễm đã giới thiệu về nấm rễ cộng sinh và vai trò của Mycorrhiza trong cây; sự cần thiết tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng của loài nấm này đến sự hấp thụ phospho, kẽm và biểu hiện gen của Medicago truncatula. ThS. Diễm cũng trình bày một số kết quả nghiên cứu đã đạt được trong việc tìm ra mối liên hệ giữa vai trò của nấm rễ cộng sinh đến sự hấp thụ phospho, kẽm của Medicago truncatula và biểu hiện gen của loài trong các điều kiện thực nghiệm.

Sau khi lắng nghe phần trình bày của ThS. Nguyễn Thị Diễm, các thành viên đã cùng trao đổi, thảo luận các nội dung chuyên môn về các phương pháp tiến hành thí nghiệm và định hướng phát triển đề tài.

Hình ảnh tại buổi seminar:

ThS. Nguyễn Thị Diễm trình bày báo cáo

 

Tiếng Việt