Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức Seminar khoa học tháng 12/2020

Ngày 25/12/2020, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) đã tổ chức seminar khoa học tháng 12 với chủ đề “Sản xuất và thử nghiệm phân bón hữu cơ từ phụ phẩm Chùm ngây trên cây cải”, do Nghiên cứu sinh (NCS) Hatsadong Chanthanousone đang theo học chương trình đào tạo tiến sĩ Sinh học, mã số 9420101 của Viện trình bày. Tham dự seminar có Ban lãnh đạo Viện Công nghệ sinh học, cán bộ nghiên cứu và các sinh viên đang học tập tại Viện.

Tại buổi seminar, NCS. Hatsadong Chanthanousone đã giới thiệu về tác dụng của cây Chùm ngây và sự cần thiết, ý nghĩa tiến hành nghiên cứu sản xuất và thử nghiệm phân bón hữu cơ từ phụ phẩm Chùm ngây trên cây cải. NCS. Hatsadong Chanthanousone cũng trình bày về phương pháp nghiên cứu và một số kết quả đạt được trong việc ứng dụng phân bón hữu cơ từ phụ phẩm Chùm cây trên cây cải.

Sau khi lắng nghe phần trình bày của NCS. Hatsadong Chanthanousone, các thành viên đã cùng trao đổi, thảo luận các nội dung chuyên môn về phương pháp tiến hành thí nghiệm và kết quả nghiên cứu.

Hình ảnh tại buổi seminar:

Nghiên cứu sinh Hatsadong Chanthanousone trình bày báo cáo

Tiếng Việt