Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức seminar khoa học tháng 12/2019

Sáng ngày 13/12/2019, Viện Công nghệ sinh học (Viện CNSH), Đại học Huế đã tổ chức seminar khoa học tháng 12 với chủ đề “Nhân giống cây nhân trần cát (Adenosma indianum (Lour.) Merr.) bằng phương pháp nuôi cấy in vitro, do ThS. Nguyễn Minh Trí trình bày. Tham dự seminar có đại diện Ban lãnh đạo Viện CNSH, toàn thể cán bộ nghiên cứu và các sinh viên đang học tập tại Viện.

Tại buổi seminar, ThS. Nguyễn Minh Trí đã giới thiệu khái quát về nguồn gốc và hoạt chất đặc biệt của cây nhân trần cát, đồng thời trình bày một số kết quả nghiên cứu đã đạt được bằng phương pháp nuôi cấy invitro của Phòng thí nghiệm Công nghệ gen, Viện Công nghệ sinh học đối với nghiên cứu này.

Sau khi lắng nghe phần trình bày của ThS.Nguyễn Minh Trí, các thành viên đã cùng trao đổi, thảo luận và góp ý về định hướng nghiên cứu, đồng thời chia sẻ thêm về phương pháp nhân giống cây nhân trần cát tại nhiều địa phương ở nước ta.

Hình ảnh tại buổi seminar:

ThS. Nguyễn Minh Trí trình bày báo cáo

 

Tiếng Việt