Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức đánh giá tiến độ 6 tháng cho nghiên cứu sinh

Ngày 29/7/2022, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) đã tiến hành đánh giá tiến độ 6 tháng cho 08 nghiên cứu sinh (NCS) trúng tuyển khóa năm 2018, 2019, 2020 và 2021 đang theo học chương trình đào tạo tiến sĩ ngành Sinh học, mã số: 9420101 tại Viện.

Trong cuộc họp Hội đồng, ủy viên thư kí đã thông qua các Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá tiến độ 6 tháng đối với từng NCS của Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế. Sau đó, Chủ tịch Hội đồng đã cho phép NCS báo cáo tiến độ học tập, nghiên cứu đợt I năm 2022 và kế hoạch học tập, nghiên cứu đợt II năm 2022. Các thành viên Hội đồng đã đặt ra những câu hỏi để đánh giá các NCS, đồng thời cũng đưa ra những nhận xét góp ý nhằm hỗ trợ các NCS tiếp tục hoàn thiện chương trình học tập.

Hình ảnh tại buổi đánh giá tiến độ:

NCS. Nguyễn Quang Hoàng Vũ trúng tuyển khóa năm 2020 báo cáo tiến độ 6 tháng

NCS. Nguyễn Xuân Hiếu trúng tuyển khóa năm 2021 báo cáo tiến độ 6 tháng

 

Tiếng Việt