Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế mở ngành đào tạo thí điểm trình độ tiến sĩ ngành Nông nghiệp hữu cơ, mã số: 9620125

Theo quyết định số 173/QĐ-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) chính thức được mở tuyển sinh đào tạo thí điểm trình độ tiến sĩ ngành Nông nghiệp hữu cơ với mã số: 9620125. Đây là chương trình đào tạo Tiến sĩ bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt thứ hai của Viện, sau chương trình đào tạo Tiến sĩ song ngữ ngành Sinh học, mã số 9420101 được Giám đốc Đại học Huế ban hành quyết định cho phép đào tạo vào ngày 15 tháng 10 năm 2018.

Nông nghiệp hữu cơ là một mã ngành mới chưa có trong danh mục đào tạo cấp IV trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ theo thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, vì vậy để xây dựng chương trình đào tạo này Viện đã tiến hành khảo sát rất kĩ các nhà quản lý, các chuyên gia từ nhiều đơn vị nghiên cứu và đào tạo cùng nhu cầu và mong muốn của người học. Bên cạnh việc xây dựng khung chương trình đào tạo đảm bảo cung cấp kiến thức và năng lực theo nhu cầu xã hội, chương trình này cũng đáp ứng đầy đủ các quy định hiện hành về đào tạo trình độ tiến sĩ.

Với việc xây dựng thành công chương trình đào tạo thí điểm trình độ tiến sĩ ngành Nông nghiệp hữu cơ, Viện tự hào một trong những đơn vị đi đầu trong việc kết hợp nhuần nhuyễn giữa nghiên cứu khoa học và đào tạo để khai thác hiệu quả nguồn lực con người và trang thiết bị hiện đại đã được đầu tư.

Một số hình ảnh về hoạt động đào tạo của Viện:

Quảng bá tuyển sinh tiến sĩ

Nghiên cứu ở Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Tiếng Việt