Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế làm việc với Tiến sĩ Lesueur Didier Marcel Gerard

Ngày 11/7/2022, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) đã có buổi tiếp đón và làm việc với Tiến sĩ Lesueur Didier Marcel Gerard – nhà vi sinh vật học tại Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Pháp về Phát triển Quốc tế (CIRAD), UMR Eco & Sols, Montpellier, Pháp và là cộng tác viên nghiên cứu cao cấp tại Liên minh Đa dạng Sinh học Quốc tế và Trung tâm Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế (CIAT), Hà Nội, Việt Nam. Tham gia buổi làm việc có Ban lãnh đạo Viện, Trưởng các bộ môn và các cán bộ, người học đang công tác tại Viện.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi và thảo luận về các nội dung liên quan đến các hoạt động, hướng nghiên cứu của mỗi bên. Đặc biệt là lĩnh vực công nghệ sinh học nông nghiệp tạo các giải pháp phòng trị bệnh gây hại trên hồ tiêu, cà phê; chuyển giao công nghệ và thương mai hóa sản phẩm nông nghiệp. Theo đó, hai bên bày tỏ mong muốn tiếp tục có những hợp tác nghiên cứu, đào tạo để phát triển và ứng dụng chuyên sâu các lĩnh vực này vào thực tế ở Việt Nam và trên thế giới.

Cuối buổi làm việc, Tiến sĩ Lesueur Didier Marcel Gerard đã đi thăm các phòng thí nghiệm và thảo luận chuyên môn với cán bộ nghiên cứu tại Viện.

Hình ảnh tại buổi làm việc:

TS. Lesueur Didier Marcel Gerard giới thiệu về chuyên môn công tác

 

Tiếng Việt