Viện CNSH tham dự Hội nghị Sinh học Việt Nam lần thứ 2

Trong hai ngày 21 – 22/12/2019, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE, Quy Nhơn, Bình Định), Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam phối hợp với Trường ĐH KH&CN Hà Nội, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam (USTH), Viện Nghiên cứu Phát triển IRD (Pháp) tổ chức Hội nghị Sinh học Việt Nam lần thứ 2 với chủ đề “Định hướng nghiên cứu và hợp tác cho các nhà khoa học về khoa học sự sống ở Việt Nam”.

Hội nghị có sự tham gia của khoảng 120 nhà khoa học đến từ hơn 30 Trường đại học, Viện nghiên cứu trong nước và quốc tế, trong đó có hơn 80 người có trình độ từ tiến sĩ trở lên và đều còn rất trẻ, phần lớn các báo cáo tại Hội nghị được trình bày bằng tiếng Anh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe 30 báo cáo khoa học tại 2 tiểu ban và 70 báo cáo poster. Tham dự Hội nghị lần này, Viện CNSH, Đại học Huế có 1 báo cáo với nội dung “Isolation and biomass production of microalgae species from Vietnam” của PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Liên và 1 báo cáo poster với nội dung “Genetic diversity and toxic genes analysis of Vibrio spp. isolated from white leg shrimp and marine fishes cultured in Tam Giang lagoon in Thua Thien Hue province, Vietnam” của TS. Hoàng Tấn Quảng.

Mục đích chính của Hội nghị là tạo ra diễn đàn để các nhà khoa học trẻ gặp gỡ, giao lưu, trình bày, chia sẻ với nhau về những hướng nghiên cứu mới cùng các tiến bộ trong lĩnh vực khoa học sự sống. Hội nghị còn nhằm mục đích mở ra những cơ hội hợp tác trong cộng đồng khoa học trẻ Việt Nam ở lĩnh vực này, những người có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo bài bản ở nước ngoài nhưng ít có cơ hội tìm kiếm các dự án nghiên cứu lớn ở trong nước.

PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Liên trình bày báo cáo tại phiên 2 của Hội nghị

(Nguồn: Ban tổ chức Hội nghị)

Tiếng Việt