Tinh thần “Ngày chủ nhật xanh” của Viện công nghệ sinh học, Đại học Huế

Ngày 10/11/2019, Viện Công nghệ sinh học (Viện CNSH), Đại học Huế đã tổ chức hoạt động “Ngày chủ nhật xanh” nhằm góp phần bảo vệ môi trường. Toàn thể cán bộ nhân viên Viện CNSH đã tích cực hưởng ứng và tham gia nhiều hoạt động thiết thực như: tiến hành thu gom rác, dọn dẹp vệ sinh môi trường trong khuôn viên làm việc của đơn vị và môi trường xung quanh.

Một số hình ảnh trong hoạt động Ngày chủ nhật xanh:

Cán bộ nhân viên Viện CNSH tham gia ngày chủ nhật xanh

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt