Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Sonexay Rasphone

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho:

Nghiên cứu sinh: Sonexay Rasphone

Ngành: Sinh học

Mã số: 9420101

Tên luận án: Nghiên cứu giống hồ tiêu (Piper nigrum L.) kháng Meloidogyne incognita bằng chỉ thị phân tử ở Việt Nam

Người hướng dẫn: PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải

                                       Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

                                 TS. Nguyễn Quang Cơ

                                      Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Thời gian: 14h00 ngày 31 tháng 8 năm 2023 (thứ 5)

Địa điểm: Phòng họp I.2, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế – Tỉnh Lộ 10, Phường Phú Thượng, Thành phố Huế

Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự.

Tiếng Việt