Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Nguyễn Trần Trung

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho:

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Trần Trung

Ngành: Sinh học

Mã số: 9420101

Tên luận án: Nghiên cứu đặc điểm phân tử gen mã hóa protein cấu trúc của virus Parvo trên lợn (Porcine parvovirus – PPV) ở một số tỉnh miền Trung Việt Nam

Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Quốc Dung

                                     Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

                                 TS. Nguyễn Thị Diệu Thúy

                                     Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Thời gian: 14h00 ngày 28 tháng 8 năm 2023 (thứ 2)

Địa điểm: Phòng họp I.2, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế – Tỉnh Lộ 10, Phường Phú Thượng, Thành phố Huế

Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự.

Tiếng Việt