Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Hatsadong Chanthanousone

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho:

Nghiên cứu sinh: Hatsadong Chanthanousone

Ngành: Sinh học                                                                

Mã số: 9420101

Tên luận án: Study on the efficiency of biofertilizer from Moringa residues for some leafy vegetables

Người hướng dẫn: PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải

                                    Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

                                 TS. Nguyễn Quang Cơ

                                    Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế 

Thời gian: 8h00 ngày 16 tháng 5 năm 2023 (thứ 3)

Địa điểm: Phòng họp I.2, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế  – Tỉnh Lộ 10, Phường Phú Thượng, Thành phố Huế

Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự.

Tiếng Việt