Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh Sonexay Rasphone

 

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế thông báo tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho:

Nghiên cứu sinh: Sonexay Rasphone

Ngành: Sinh học

Mã số: 9420101

Tên luận án: Nghiên cứu giống hồ tiêu (Piper spp.) kháng Meloidogyne incognita bằng chỉ thị phân tử ở Việt Nam

Thời gian: 08h30, ngày 20/3/2024 (Thứ tư)

Địa điểm: Phòng I.1, Đại học Huế – Số 01 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế

Trân trọng kính mời quý vị quan tâm đến tham dự.

Tiếng Việt