Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh Hatsadong Chanthanousone

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế thông báo tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho:

Nghiên cứu sinh: Hatsadong Chanthanousone

Ngành: Sinh học

Mã số: 9420101

Tên luận án: Study on the efficiency of biofertilizer from Moringa residues for some leafy vegetables

Thời gian: ngày 16/11/2023 (thứ năm)

Địa điểm: Phòng I.1, Đại học Huế – Số 01 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế

Trân trọng kính mời quý vị quan tâm đến tham dự.

Tiếng Việt