Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức Seminar khoa học tháng 1/2021

Ngày 15/01/2021, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) đã tổ chức seminar khoa học tháng 1 với chủ đề “Yếu tố phiên mã kiểm soát sự thay đổi hình thái khuẩn lạc tế bào nấm men”, do ThS. Nguyễn Văn Phú trình bày. Tham dự seminar có Ban lãnh đạo Viện CNSH, cán bộ nghiên cứu và các sinh viên đang học tập tại Viện.

Tại buổi seminar, ThS. Nguyễn Văn Phú đã giới thiệu về vai trò và sự cần thiết, ý nghĩa tiến hành nghiên cứu yếu tố phiên mã kiểm soát sự thay đổi hình thái khuẩn lạc tế bào nấm men; đồng thời cũng trình bày một số kết quả nghiên cứu đã đạt được về yếu tố phiên mã liên quan đến quá trình nucleosome và trưởng thành RNA trên đối tượng này.

Sau khi lắng nghe phần trình bày của ThS. Nguyễn Văn Phú, các thành viên đã cùng trao đổi, thảo luận về các phương pháp, kết quả nghiên cứu và định hướng phát triển đề tài.

Hình ảnh tại buổi seminar:

ThS. Nguyễn Văn Phú trình bày báo cáo

Tiếng Việt