Nghiên cứu sinh Sonexay Rasphone bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở

Ngày 31/8/2023, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh (NCS) Sonexay Rasphone, khóa 2019, ngành Sinh học, mã số: 9420101 với đề tài: “Nghiên cứu giống hồ tiêu (Piper nigrum L.) kháng Meloidogyne incognita bằng chỉ thị phân tử ở Việt Nam”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải và TS. Nguyễn Quang Cơ, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế.

Tham dự lễ bảo vệ, về phía Đại học Huế có đại diện Ban Đào tạo và Công tác Sinh viên; về phía Viện có TS. Nguyễn Đức Huy – Phó Viện trưởng cùng các thầy cô, NCS đang học tập tại Viện; Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở gồm 7 thành viên theo Quyết định số 91/QĐ-VCNSH ngày 02 tháng 8 năm 2023 của Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế. Dự lễ bảo vệ còn có đồng nghiệp, bạn bè của NCS. Sonexay Rasphone và những người quan tâm đến luận án.

Hội trường buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở

NCS. Sonexay Rasphone đã trình bày cụ thể về sự cần thiết thực hiện đề tài; ý nghĩa khoa học, thực tiễn; phương pháp nghiên cứu; những kết quả nghiên cứu đạt được của luận án trước Hội đồng. Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí thuộc danh mục SCIE/Scopus và tạp chí uy tín trong nước.

NCS. Sonexay Rasphone trình bày luận án tiến sĩ trước Hội đồng

Theo đánh giá của các thành viên Hội đồng, luận án thể hiện rõ ý nghĩa về lý luận và thực tiễn; đồng thời phản ánh sự nỗ lực của NCS. Sonexay Rasphone trong quá trình học tập và nghiên cứu. Sau khi thảo luận, Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở đã họp và bỏ phiếu, với kết quả 7/7 phiếu tán thành, PGS.TS. Trần Quốc Dung – Chủ tịch Hội đồng chúc mừng NCS. Sonexay Rasphone đã bảo vệ thành công luận án cấp cơ sở và đề nghị NCS. Sonexay Rasphone tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo.

Trước khi kết thúc buổi bảo vệ, NCS. Sonexay Rasphone đã gửi lời tri ân đến Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế; Hội đồng; các giảng viên hướng dẫn; đồng nghiệp; bạn bè và gia đình đã luôn hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho NCS trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu vừa qua.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở chụp ảnh lưu niệm cùng NCS. Sonexay Rasphone

TS. Nguyễn Đức Huy, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế chúc mừng NCS. Sonexay Rasphone bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở

NCS. Sonexay Rasphone chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể giáo viên hướng dẫn

Tiếng Việt