Nghiên cứu sinh Nguyễn Trần Trung bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở

Ngày 28/8/2023, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Trần Trung, khóa 2019, ngành Sinh học, mã số: 9420101 với đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm phân tử gen mã hóa protein cấu trúc của virus Parvo trên lợn (Porcine parvovirus – PPV) ở một số tỉnh miền Trung Việt Nam”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Trần Quốc Dung – Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế và TS. Nguyễn Thị Diệu Thúy – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Tham dự lễ bảo vệ, về phía Đại học Huế có PGS.TS. Võ Viết Minh Nhật – Phó Trưởng ban Đào tạo và Công tác Sinh viên cùng cán bộ phụ trách công tác liên quan; về phía Viện có PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải – Viện trưởng cùng các thầy cô, NCS đang học tập tại Viện; Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở gồm 7 thành viên theo Quyết định số 92/QĐ-VCNSH ngày 02 tháng 8 năm 2023 của Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế. Dự lễ bảo vệ còn có bạn bè, người thân của NCS. Nguyễn Trần Trung và những người quan tâm đến luận án.

Hội trường buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở

NCS. Nguyễn Trần Trung đã trình bày cụ thể về sự cần thiết thực hiện đề tài; ý nghĩa khoa học, thực tiễn; phương pháp nghiên cứu; những kết quả nghiên cứu đạt được của luận án trước Hội đồng. Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí thuộc danh mục SCIE/Scopus và tạp chí uy tín trong nước.

NCS. Nguyễn Trần Trung trình bày luận án tiến sĩ trước Hội đồng

Theo đánh giá của các thành viên Hội đồng, luận án thể hiện rõ ý nghĩa về lý luận và thực tiễn; đồng thời phản ánh sự nỗ lực của NCS. Nguyễn Trần Trung trong quá trình học tập và nghiên cứu. Sau khi thảo luận, Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở đã họp và bỏ phiếu, với kết quả 7/7 phiếu tán thành, PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Khang – Chủ tịch Hội đồng chúc mừng NCS. Nguyễn Trần Trung đã bảo vệ thành công luận án cấp cơ sở và đề nghị NCS. Nguyễn Trần Trung tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo.

Trước khi kết thúc buổi bảo vệ, NCS. Nguyễn Trần Trung đã gửi lời tri ân đến Đại học Huế; Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Hội đồng; các giảng viên hướng dẫn; đồng nghiệp; bạn bè và gia đình đã luôn hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho NCS trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu vừa qua.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở chụp ảnh lưu niệm cùng NCS. Nguyễn Trần Trung

PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải, Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế chúc mừng NCS. Nguyễn Trần Trung bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở

NCS. Nguyễn Trần Trung chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể giáo viên hướng dẫn

Tiếng Việt