Lễ kết nạp Đảng viên mới năm 2023

Ngày 16/02/2023, Chi bộ cơ sở Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho hai đồng chí đoàn viên ưu tú Nguyễn Lê Quý Bảo và Hồ Thị Hoàng Nhi theo quyết định của Đảng ủy Đại học Huế.

Lễ kết nạp đảng viên được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Đảng. Thay mặt Chi bộ, đồng chí Trương Thị Hồng Hải – Đảng ủy viên, Ủy viên Ban Chuyên môn Đảng ủy Đại học Huế, Bí thư Chi bộ cơ sở, Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế đã đọc và trao Quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Nguyễn Lê Quý Bảo và đồng chí Hồ Thị Hoàng Nhi.

Dưới cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng sự chứng kiến của các đảng viên trong Chi bộ, đồng chí Nguyễn Lê Quý Bảo và đồng chí Hồ Thị Hoàng Nhi đã đọc lời tuyên thệ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Thị Hồng Hải chúc mừng hai đồng chí Nguyễn Lê Quý Bảo và Hồ Thị Hoàng Nhi sau một thời gian phấn đấu, rèn luyện đã được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Trương Thị Hồng Hải ghi nhận những cố gắng trong thời gian qua của hai đồng chí đảng viên mới, đồng thời giao nhiệm vụ cho hai đồng chí phải luôn luôn gương mẫu, nêu cao tinh thần tiên phong của người đảng viên và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và phân công đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt hai đồng chí Nguyễn Lê Quý Bảo và Hồ Thị Hoàng Nhi trong thời gian thử thách 12 tháng.

Hình ảnh tại Lễ kết nạp đảng viên:

Đồng chí Trương Thị Hồng Hải –  Đảng ủy viên, Ủy viên Ban Chuyên môn Đảng ủy Đại học Huế, Bí thư Chi bộ cơ sở, Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế trao Quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Nguyễn Lê Quý Bảo

Đồng chí Trương Thị Hồng Hải –  Đảng ủy viên, Ủy viên Ban Chuyên môn Đảng ủy Đại học Huế, Bí thư Chi bộ cơ sở, Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế trao Quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Hồ Thị Hoàng Nhi

Các đồng chí trong Chi bộ cùng chúc mừng đồng chí Nguyễn Lê Qúy Bảo và đồng chí Hồ Thị Hoàng Nhi

Tiếng Việt