Lãnh đạo Viện CNSH tham dự Diễn đàn MCTU 2018 về “Công nghệ các quá trình sinh học” tại Đài Loan

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế và các trường Đại học ở Đài Loan, nhận được lời mời từ Giáo sư: Wen-Chien Lee, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Công nghệ mô và Hệ thống sinh học, Đại học quốc gia Chung Cheng; và thư mời của Giáo sư Yu Kaung Chang, Giám đốc trung tâm Công nghệ Hóa sinh R&D, Đại học công nghệ Ming Chi, Đài Loan về việc mời tham dự Diễn đàn MCTU 2018 về “Công nghệ các quá trình sinh học” diễn ra vào ngày 26-28 tháng 6 năm 2018 tại Đại học quốc gia Ming Chi, Đài Loan, đoàn các chuyên gia Việt Nam trong đó có PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Liên và TS. Nguyễn Đức Huy (Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế) đã tham dự.

Tại các diễn đàn, các nhà khoa học đã báo cáo trình bày những kết quả đạt được của cá nhân, đơn vị và nhóm nghiên cứu của mình. Trên cơ sở đó, đã bàn sâu về khả năng hợp tác trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và trao đổi sinh viên cũng như nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nghiên cứu.

Đoàn công tác thăm các phòng thí nghiệm thuộc Trung tâm Công nghệ Hóa sinh R&D, Đại học công nghệ Ming Chi, Đài Loan

Nguyễn Đức Huy trình bày báo cáo tại hội thảo

Tham dự Diễn đàn về Công  nghệ sinh học

Tiếng Việt