Họp Ban soạn thảo Đề án mở ngành đào tạo thí điểm trình độ Tiến sĩ ngành Nông nghiệp hữu cơ

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-VCNSH ngày 21 tháng 1 năm 2020 của Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học (Viện CNSH), Đại học Huế về việc thành lập Ban soạn thảo “Đề án mở ngành đào tạo thí điểm trình độ tiến sĩ ngành Nông nghiệp hữu cơ”; chiều ngày 12/02/2020, tại Viện CNSH, Ban soạn thảo Đề án theo quyết định ban hành đã tổ chức cuộc họp nhằm lấy ý kiến để hoàn thiện “Đề án mở ngành đào tạo thí điểm trình độ tiến sĩ ngành Nông nghiệp hữu cơ. Viện trưởng Viện CNSH PGS. TS. Trương Thị Hồng Hải, Trưởng Ban soạn thảo Đề án chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Ban Soạn thảo Đề án đã nghe TS. Nguyễn Thị Kim Cúc, Trưởng phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế trình bày khái quát về Dự thảo Đề án và những nội dung cần góp ý, chỉnh sửa trong cuộc họp. Sau đó, Ban soạn thảo Đề án tiến hành phiên thảo luận tập trung vào các nội dung: đối tượng tuyển sinh, năng lực của đơn vị đào tạo, chương trình và kế hoạch đào tạo.

Phát biểu kết luận cuộc họp, PGS. TS. Trương Thị Hồng Hải cảm ơn các đồng chí thành viên trong Ban Soạn thảo Đề án đã dành thời gian tham dự cuộc họp và đóng góp nhiều ý kiến quý báu thiết thực để Viện CNSH sớm hoàn thiện Đề án, trình Giám đốc Đại học Huế phê duyệt và ban hành.

Hình ảnh tại cuộc họp:

Ban soạn thảo Đề án thảo luận tại cuộc họp

Tiếng Việt