Hội thảo triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW và chia sẻ định hướng phát triển khoa học và công nghệ lĩnh vực y, dược, công nghệ sinh học

Ngày 9/11, tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức “Hội thảo phổ biến, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW và định hướng phát triển khoa học và công nghệ trong lĩnh vực y, dược, công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới”.
 

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại Hội thảo

Hội thảo nhằm phổ biến Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới; chia sẻ định hướng nghiên cứu ứng dụng và phát triển ngành công nghệ tiên tiến trong y tế và phát triển sản phẩm chăm sóc sức khoẻ, trong phục vụ công nghiệp hoá dược và dược phẩm, trong công nghệ sinh học; và giới thiệu 3 khung chương trình khoa học và công nghệ quốc gia: KC.12/21-30 về nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học 2021-2030; KC.10/21-30 về nghiên cứu ứng dụng và phát triển ngành công nghệ tiên tiến trong y tế và phát triển sản phẩm chăm sóc sức khoẻ và KC.11/21-30 về nghiên cứu ứng dụng và phát triển ngành công nghệ tiên tiến phục vụ công nghiệp hoá dược và dược phẩm.

Phát biểu tại Hội thảo, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho biết, thời gian qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tập trung, đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia đến năm 2030 có nội dung liên quan đến công nghệ sinh học, trong đó, trọng tâm là 3 chương trình quốc gia KC.10/2021-2030; KC.11/2021-2030 và KC.12/2021-2030. Sau khi Nghị quyết 36-NQ/TW được ban hành, Bộ Khoa học và Công nghệ đã trình Chính phủ Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết 36-NQ/TW, dự kiến sẽ được ban hành trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành các Nghị quyết của Tỉnh ủy tổ chức triển khai với nhiều mục tiêu rất cụ thể, phù hợp với điều kiện của từng địa phương. “Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá rất cao sự chủ động của các tỉnh, thành, trong đó có tỉnh Thừa Thiên Huế trong việc triển khai Nghị quyết 36-NQ/TW và tin tưởng rằng, đây là động lực và là nguồn lực quan trọng để triển khai thắng lợi Nghị quyết 36-NQ/TW” – Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh.

Quang cảnh Hội thảo

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Anh Phương, Giám đốc Đại học Huế chia sẻ, trong thời gian tới, Đại học Huế mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các cơ quan, ban, ngành Trung ương và các địa phương để phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia, cũng như phát triển Trường đại học Y – Dược thành Trường – Viện tiêu biểu của Việt Nam, có trình độ quốc tế và khu vực; phát triển Viện Công nghệ sinh học thành trung tâm công nghệ sinh học cấp quốc gia tại miền Trung theo Quyết định số 523/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Hội thảo, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các nhà khoa học trình bày các tham luận, thảo luận về triển khai Nghị quyết 36-NQ/TW, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ lĩnh vực y, dược, công nghệ sinh học và khung nghiên cứu của 3 chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia. Đây là cơ hội để các đơn vị quản lý nhà nước, các nhà khoa học, chuyên gia, chính quyền địa phương thảo luận về các hướng ứng dụng công nghệ sinh học trong thời gian tới, góp phần thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Hội thảo có sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt đề nghị các đơn vị chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ nghiêm túc lắng nghe các ý kiến để tổ chức triển khai thật hiệu quả 3 chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia trong giai đoạn tới, trong đó lưu ý việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc điều phối các nhiệm vụ trong từng chương trình nhằm bảo đảm không trùng về nội dung nghiên cứu, đồng thời tạo cơ chế để các chương trình thường xuyên trao đổi các kết quả nghiên cứu.

Các Ban chủ nhiệm chương trình cần chủ động phát hiện các tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai các quy định về quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, gửi các đơn vị chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ, để không ngừng hoàn thiện pháp luật về khoa học và công nghệ, tạo hành lang pháp lý ngày càng thuận lợi hơn cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.

(Theo https://nhandan.vn/hoi-thao-trien-khai-nghi-quyet-so-36-nqtw-va-chia-se-dinh-huong-phat-trien-khoa-hoc-va-cong-nghe-linh-vuc-y-duoc-cong-nghe-sinh-hoc-post781739.html)

Tiếng Việt