Hội thảo Mô hình quản trị và thể chế đại học Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế lần thứ 4

Trong khuôn khổ các hoạt động Dự án 1 về Nâng cao năng lực giáo dục đại học thuộc Chương trình VLIR-IUC, Đại học Huế tổ chức Hội thảo Mô hình quản trị và thể chế đại học Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế lần thứ 4 với sự tham dự của các báo cáo viên nước ngoài và trong nước từ Đại học Husselt – Bỉ, Đại học quốc gia Hà Nội, Học viện Nông nghiệp, … Về phía Đại học Huế, Hội thảo nhận được sự quan tâm của Ban Giám đốc Đại học Huế, thu hút được sự tham gia của lãnh đạo tất cả các trường, khoa, trung tâm trực thuộc Đại học Huế. Đội ngũ lãnh đạo dự án VLIR IUC có mặt tại Hội thảo gồm có PGS.TS. Nguyễn Quang Linh – Giám đốc Đại học Huế, Chủ nhiệm Chương trình Dự án VLIR IUC phía Việt Nam, GS.TS.Gerrit Janssens – Trưởng dự án 1 phía Bỉ, PGS.TS.Huỳnh Văn Chương – Phó Giám đốc Đại học Huế, Trưởng Dự án 1 phía Việt Nam và PGS.TS.Nguyễn Văn Toàn – nguyên Giám đốc Đại học Huế, nguyên Chủ nhiệm Chương trình Dự án VLIR IUC phía Việt Nam. Hội thảo lần này nhằm học hỏi kinh nghiệm của các đơn vị bạn, đẩy mạnh sáng tạo trong giáo dục đại học, thảo luận những cơ chế, những thách thức mới trên con đường tự chủ nhằm đẩy mạnh đổi mới mô hình quản trị đại học.

Trong giai đoạn hiện nay, ĐH Huế luôn xác định tự chủ là xu thế phát triển, cần thiết để đổi mới giáo dục đại học. Việc đổi mới phương thức quản lý, quản trị trong giáo dục đại học nhằm đáp ứng các yêu cầu của thực tiễn đề ra và hội nhập quốc tế là một nhiệm vụ sống còn của các cơ sở giáo dục đại học. Đại học Huế và các trường đại học thành viên Đại học Huế đã tiếp thu chọn lọc và vận dụng linh hoạt những bài học, kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị và giáo dục đại học được chia sẻ tại các khóa tập huấn, hội nghị quản trị đại học trong thời gian vừa qua vào trong quá trình vận hành mô hình quản lý tại đơn vị mình, xây dựng và phát triển giáo dục đại học đáp ứng các yêu cầu phát triển vùng và quốc gia.

Tiếp nối thành công của 3 lần tổ chức vào các năm trước, Hội nghị lần thứ 4 này đã thành công khi mời được các nhà lãnh đạo, quản lý giáo dục trong và ngoài nước đem đến 6 tham luận chuyên đề có chất lượng cao “Đại học đổi mới sáng tạo ở Việt Nam” của GS.TS.Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; “Quản trị Đại học Việt Nam: Từ tập quyền sang phân quyền” của GS.TS.Nguyễn Quý Thanh, Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội, thành viên Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016-2021; “Đảm bảo chất lượng và đổi mới giáo dục” của ĐH Husselt, Bỉ; “Hội đồng trường trong tiến trình tự chủ ĐH ở Việt Nam” của GS.TS.Trần Đức Viên, Chủ tịch Hội đồng Học viện Nông nghiệp Việt Nam hay tham luận “Tự chủ Đại học của các trường Đại học tư thục Việt Nam” của TS.Đàm Quang Minh, Hiệu trưởng và TS. Phạm Hiệp, trường ĐH Phú Xuân, Huế … Sau các tham luận là phần thảo luận sôi nổi về những vấn đề tồn tại, khó khăn về quản trị đại học ở Đại học Huế cũng như ở Việt Nam, đặc biệt là  mô hình đại học 2 cấp và vấn đề tự chủ đại học.

Một số hình ảnh chụp tại Hội thảo

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế phát biểu khai mạc

GS.TS.Gerrit Janssens – Trưởng dự án 1 phía Bỉ phát biểu chào mừng

TS. Hoàng Tịnh Bảo, Trưởng Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Đại học Huế

 GS.TS.Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

GS.TS.Nguyễn Quý Thanh, Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội, thành viên Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016-2021

TS. Mario Gielen, Đại học Husselt, Bỉ

GS.TS.Trần Đức Viên, Chủ tịch Hội đồng Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 TS.Đàm Quang Minh, Hiệu trưởng và TS. Phạm Hiệp, trường ĐH Phú Xuân, Huế

(Nguồn: http://hueuni.edu.vn/portal/vi/index.php/News/hoi-thao-mo-hinh-quan-tri-va-the-che-dh-viet-nam-trong-qua-trinh-hoi-nhap-quoc-te-lan-thu-4.html)

Tiếng Việt