Hội thảo khoa học cấp tỉnh “Phát triển tài sản trí tuệ, từ nghiên cứu đến thương mại hóa sản phẩm”

Bên cạnh hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của các trường đại học và viện nghiên cứu. Tuy nhiên, hiện nay, công tác thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu vẫn chưa được xem xét đầy đủ, dẫn đến hiệu quả kinh tế – xã hội của các nghiên cứu chưa cao và tương xứng với giá trị của các sản phẩm trí tuệ này.

Ngày 29/11/2019, nhận được lời mời từ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế, Đại học Huế; Viện Công nghệ sinh học (Viện CNSH), Đại học Huế do PGS. TS. Trương Thị Hồng Hải, Viện trưởng Viện CNSH làm trưởng đoàn đã tham dự Hội thảo khoa học “Phát triển tài sản trí tuệ, từ nghiên cứu đến thương mại hóa sản phẩm” tại Hội trường Đại học Huế.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Phan Thiên Định, phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác chuyển giao công nghệ, định hướng nghiên cứu gắn với thị trường. Sau đó, đại biểu tham dự hội thảo lắng nghe các tham luận từ chuyên gia, diễn giả và trao đổi ý kiến, đề xuất các kiến nghị về vấn đề thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ trong điều kiện thực tế tại các trường đại học thành viên và các viện nghiên cứu trực thuộc Đại học Huế.

Kết thúc Hội thảo, những ý kiến đề xuất sáng tạo, có tính khả thi của đại biểu đã được cân nhắc, ghi nhận.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Ông Phan Thiên Định, phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu khai mạc hội thảo

Các chuyên gia, diễn giả trao đổi, chia sẻ tại hội thảo

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt