Hội thảo Giới thiệu về kính hiển vi laser quét đồng tiêu

Ngày 07/11/2019, nhận được lời mời từ Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam, đại diện Viện Công nghệ sinh học (Viện CNSH), Đại học Huế đã tham dự Hội thảo “Kính hiển vi laser quét đồng tiêu Nikon A1DH25 và ứng dụng trong nghiên cứu tế bào” tại Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam.

Tại Hội thảo, các chuyên gia tập trung giới thiệu về “Kính hiển vi laser quét đồng tiêu Nikon A1DH25 và ứng dụng trong nghiên cứu tế bào”. Sau phần chia sẻ, các đại biểu tham dự đã thảo luận, trao đổi học thuật nhằm làm rõ vai trò, hiệu quả cũng như vận dụng sản phẩm công nghệ tiên tiến này trong nghiên cứu khoa học. Sau đó, các đại biểu đã tiến hành thực hành trên thiết bị kính đồng tiêu A1DH25.

Hội thảo Giới thiệu về kính hiển vi laser quét đồng tiêu là diễn đàn để các đại biểu trao đổi học thuật, tiếp cận với công nghệ tiên tiến, nhằm ứng dụng hiệu quả thiết bị khoa học kỹ thuật mới có triển vọng trong công tác nghiên cứu khoa học.

Một số hình ảnh của Hội thảo:

Chuyên gia giới thiệu về Kính hiển vi laser quét đồng tiêu Nikon

Các đại biểu tham dự thảo luận trao đổi về chủ đề trình bày

Tiếng Việt