Hội nghị Khoa học toàn quốc về Công nghệ sinh học 2024

Hội nghị Khoa học toàn quốc về Công nghệ sinh học là hoạt động thường niên của Hội Công nghệ sinh học Việt Nam, Hội các ngành Sinh học Việt Nam. Năm 2024, được sự chấp thuận của Đại học Huế và Hội các ngành Sinh học Việt Nam, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) đăng cai tổ chức Hội nghị Khoa học toàn quốc về Công nghệ sinh học 2024.

Hội nghị là diễn đàn khoa học công nghệ để các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên từ các trường đại học, viện nghiên cứu, công ty, doanh nghiệp công nghệ cao hoạt động trong lĩnh vực công nghệ sinh học trình bày, trao đổi các kết quả, thành tựu nghiên cứu mới nhất cũng như thảo luận các ý tưởng nghiên cứu mới, chuyên sâu, liên ngành. Hội nghị cũng là sự kiện quan trọng kỷ niệm 10 năm thành lập Viện (2014-2024).

Thông tin như sau:

1. Tên Hội nghị

         Tên tiếng Việt: Hội nghị Khoa học toàn quốc về Công nghệ sinh học 2024

         Tên tiếng Anh: 2024 National Biotechnology Conference

2. Thời gian và địa điểm

         Thời gian: Hội nghị dự kiến diễn ra từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 9 năm 2024

         Địa điểm: Khách sạn Indochine Palace, 105A Hùng Vương, thành phố Huế

3. Tiểu ban chuyên môn

         Công nghệ gen

         Công nghệ hóa sinh và protein

         Công nghệ tế bào

         Công nghệ vi sinh, thực phẩm và môi trường

         Công nghệ sinh học nông nghiệp

         Công nghệ sinh học y dược

         Y học tái tạo và trị liệu tế bào

4. Các hình thức báo cáo

         Báo cáo tổng quan

         Báo cáo trình bày (oral)

         Báo cáo treo (poster)

5. Các mốc thời gian cần lưu ý

         Hạn cuối đăng ký tham dự: 31/07/2024, tại http://tinyurl.com/VNCB2024

         Hạn cuối gửi tóm tắt báo cáo oral và poster: 31/07/2024

         Hạn cuối gửi báo cáo toàn văn: 30/06/2024

         Hạn cuối nộp lệ phí đăng bài: 30/06/2024

         Hạn cuối nộp lệ phí tham dự: 31/07/2024

6. Xuất bản

        Tuyển tập Báo cáo tóm tắt tại Hội nghị: Tất cả các báo cáo được Ban tổ chức chấp thuận tham gia Hội nghị đều được đăng tóm tắt trong tuyển tập Kỷ yếu của Hội nghị. Kỷ yếu được cung cấp tại Hội nghị cho đại biểu tham dự.

        Tuyển tập Báo cáo toàn văn: Những báo cáo đạt yêu cầu sẽ được biên tập và xuất bản trong Tuyển tập Báo cáo toàn văn của Hội nghị được Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước tính điểm. Tuyển tập được cung cấp cho các báo cáo viên có bài được đăng.

Thông tin chi tiết tại: https://huib.hueuni.edu.vn/hoi-nghi/nam-2024/ 

Tiếng Việt