Hoạt động “Ngày chủ nhật xanh” ở Viện công nghệ sinh học, Đại học Huế

Ngày 13/10/2019, Viện Công nghệ sinh học (Viện CNSH), Đại học Huế đã tổ chức hoạt động “Ngày chủ nhật xanh” nhằm góp phần “chung tay bảo vệ môi trường”. Tham gia hoạt động có sự tham dự đông đủ của toàn thể cán bộ nhân viên Viện CNSH.

Các hoạt động tập trung dọn sạch cỏ, rác khuôn viên làm việc của đơn vị và môi trường cảnh quan xung quanh. “Ngày chủ nhật xanh” là hoạt động có ý nghĩa đối với môi trường sống của chúng ta.

Một số hình ảnh trong hoạt động Ngày chủ nhật xanh:

 

CBNV Viện CNSH tham gia ngày chủ nhật xanh

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt