Đại hội Đại biểu Đảng bộ Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 – 2025: Kiên định mục tiêu, tập trung xây dựng và phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia

Sáng 12/8/2020, tại Đại học Huế diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ Đại học Huế lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự Đại hội có Đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế; Đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế; Đồng chí Nguyễn Thái Sơn, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Huế; 237 đại biểu của 13 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Đại học Huế.

Đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu chỉ đạo Đại hội

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Huế điều hành Đại hội

Năm năm qua Đảng bộ Đại học Huế đã vượt qua thử thách, nêu cao tinh thần đoàn kết sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đạt được những thành quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Đại học Huế có 147 ngành đào tạo đại học, tăng 40 ngành so với năm 2015, 102 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, tăng 12 ngành so với năm 2015; 55 ngành đào tạo tiến sĩ, tăng 16 ngành so với năm 2015 với tổng số sinh viên, học viên gần 50.000 thuộc của các đơn vị thành viên và trực thuộc. Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ giảng viên, viên chức, người lao động theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phát triển toàn diện, khẳng định quy mô và tiềm lực của Đại học Huế. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đạt được kết quả tích cực.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại đã được nêu ra trong Báo cáo chính trị Đại hội như: số lượng giảng viên, nghiên cứu viên, tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư tăng chưa nhiều; việc trao đổi và công nhận tín chỉ, học cùng lúc hai chương trình còn hạn chế, thiếu vắng các chuyên gia đầu ngành…

PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020, Phó Giám đốc Đại học Huế trình bày dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Huế lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ Đại học Huế đứng trước tình hình giáo dục đại học đang mở ra nhiều cơ hội mới, sự hợp tác và kết nối toàn cầu đã hiện hữu, công nghệ số thực sự tạo nên động lực cho giáo dục đại học cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội. Truyền thống, uy tín và sự gắn bó của Đại học Huế với văn hóa Huế sẽ đem lại sự tin cậy cho xã hội và người học về về một môi trường giáo dục hàn lâm và an toàn.

Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh TTH đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 83-NQ/CP, ngày 27/5/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị, xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đại học Huế lại được khẳng định và có thêm những thuận lợi mới trong lộ trình phát triển thành Đại học Quốc gia giai đoạn 2020 – 2022.

Do đó, Đảng bộ Đại học Huế xác định phương hướng xây dựng toàn Đảng bộ đoàn kết, thống nhất hành động, nắm bắt thời cơ, đổi mới sáng tạo; phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ theo hướng tạo công nghệ nguồn và phát triển nền tảng tri thức số, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội. Tiếp tục xây dựng đội ngũ viên chức lao động có trình độ chuyên môn và chức danh cao, năng lực tốt để thực hiện tốt hai nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học, phục vụ xã hội. Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển kinh tế, xã hội của các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên, đặc biệt cho tỉnh Thừa Thiên Huế và cả nước theo tinh thần Nghị quyết số 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị và Luật Giáo dục đại học sửa đổi, bổ sung; phát huy giá trị cốt lõi của ĐHH là “Khai phóng – Chất lượng – Hội nhập – Hiệu quả”.

Mục tiêu chung của nhiệm kỳ 2020 – 2025: “Xây dựng, phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia Huế theo định hướng nghiên cứu, phấn đấu đến năm 2025 ở trong tốp 300 các trường đại học hàng đầu Châu Á và 1000 các trường đại học thế giới, trở thành một trung tâm giáo dục đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao”.

Để thực hiện được mục tiêu đó, Đảng bộ cũng đề ra những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như xây dựng bộ máy quản lý tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả, tích cực bồi dưỡng, đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; Xây dựng chiến lược phát triển đào tạo, đảm bảo chất lượng giáo dục; Tăng cường các hoạt động, các quan hệ hợp tác quốc tế; các giải pháp tăng nguồn thu, công tác kế hoạch tài chính năng động và đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất và hạ tầng. Bên cạnh những nỗ lực, tăng cường năng lực và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát huy dân chủ cơ sở, tổ chức Đảng là hạt nhân lãnh đạo, rất cần sự hướng dẫn, chỉ đạo và hỗ trợ từ phía Bộ GD&ĐT, tỉnh Thừa Thiên Huế. Với tinh thần định hướng của Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, chúng ta có thể kỳ vọng một sự đổi mới và phát triển của một Đại học Quốc gia Huế trong năm 2022.

Tại Đại hội, đại biểu cũng đã tham gia thảo luận dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Huế lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm 10 chương trình, cụ thể: Quản trị Đại học Huế theo mô hình 2 cấp; Phát triển đội ngũ chuyên môn và quản lý Đại học Huế bảo đảm chất lượng cao; nâng cao số lượng và chất lượng đào tạo, bảo đảm chất lượng giáo dục trong toàn Đại học Huế; xếp hạng Đại học Huế, hướng đến tạo điều kiện một số trường mạnh xếp hạng theo nhóm trường của quốc gia và quốc tế; đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ theo định hướng đại học nghiên cứu; đẩy mạnh hợp tác quốc tế gắn với khoa học công nghệ và đào tạo của Đại học Huế; khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong giảng viên và sinh viên; hoàn thiện cơ chế tài chính và tăng cường cơ sở vật chất trong toàn Đại học Huế; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động theo mô hình đại học 2 cấp; xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể Đại học Huế trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Phát biểu tại Đại hội, Đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhấn mạnh, Đại học Huế đứng chân trên vùng đất Cố đô giàu truyền thống cách mạng, văn hóa, hiếu học, vai trò vị trí của Đại học Huế luôn gắn liền với lịch sử, quá trình phát triển kinh tế xã hội của Thừa Thiên Huế. Với bề dày truyền thống xây dựng và phát triển, Đại học Huế trở thành một phần tinh hoa của văn hóa Huế, là niềm tự hào của người dân xứ Huế; là nhân tố quan trọng góp phần xây dựng trung tâm giáo dục – đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của cả nước.

Bên cạnh các nhiệm vụ xây dựng phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia, phát triển quy mô, cơ cấu ngành nghề đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị Đại học Huế tăng cường phối hợp với các sở ban ngành, đồng hành với tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng 4 trung tâm lớn của cả nước về văn hóa – du lịch, y tế chuyên sâu, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo.

Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại biểu tham dự Đại hội đã bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 24 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Tỉnh Đảng bộ gồm 15 đồng chí

(Nguồn: Đại học Huế)

 

 

Tiếng Việt