Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản của Lươn đồng (Monopterus albus Zuiew, 1793) Tại Thừa Thiên Huế

 Nội dung tóm tắt: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản của Lươn đồng (Monopterus albus Zuiew, 1793) Tại Thừa Thiên Huế

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Võ Đức Nghĩa, Lê Thị Thu An, Trần Vinh Phương

 Đơn vị:

 Đăng tại:

 Tập, (số), trang: 104, 5, 139 - 150

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2015

 File đính kèm:

 Số lần xem: 66

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt