Kỹ thuật nuôi vỗ cá dìa, cá căng, cá vẩu

 Nội dung tóm tắt: Kỹ thuật nuôi vỗ cá dìa, cá căng, cá vẩu

 Thể loại: Chuyên khảo

 Tác giả: Nguyễn Quang Linh, Nguyễn Văn Khanh, Trần Vinh Phương, Lê Thị Như Phương

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Công nghệ enzyme và protein

 Đăng tại:

 Tập, (số), trang:

 Số ISSN/ISBN: 978-604-912-953-7

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2018

 File đính kèm:

 Số lần xem: 172

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt