Hoạt tính kháng khuẩn của dịch chiết từ cây chó đẻ thânh xanh (Phyllanthus amarus) đối với vi khuẩn Vibrio parahaemolitycus gây bệnh hoại tử gan tụy cấp (AHPND) trên tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei)

 Nội dung tóm tắt: Hoạt tính kháng khuẩn của dịch chiết từ cây chó đẻ thânh xanh (Phyllanthus amarus) đối với vi khuẩn Vibrio parahaemolitycus gây bệnh hoại tử gan tụy cấp (AHPND) trên tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei)

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Trần Vinh Phương, Hoàng Thị Ngọc Hân, Đặng Thanh Long, Phạm Thị Hải Yến, Nguyễn Quang Linh

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Vi sinh vật học và Công nghệ lên men

 Đăng tại: Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên (1859-1388)

 Tập, (số), trang: 128, 1E, 99-106

 Số ISSN/ISBN: pISSN 1859-1338; eISSN 2615-9678

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2019

 File đính kèm:

 Số lần xem: 32

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt