Heterologous expression of endo-1,4-beta-xylanaseC from Phanerochaete chrysosporium in Pichia pastoris

 Nội dung tóm tắt: The cDNA of endo-1,4-β-xylanaseC, isolated from Phanerochaete chrysosporium, was expressed in Pichia pastoris, under the control of the alcohol oxidase I promoter. Using either the intrinsic leader peptide of xylanaseC or the α-factor signal peptide of Saccharomyces cerevisiae, xylanaseC is efficiently secreted into the medium, at a maximum concentration of 2500 U·l(-1).

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Nguyễn Đức Huy, Seung-Wook Kim, Seung-Moon Park

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên (1859-2171)

 Tập, (số), trang: 111, 6, 654-657

 Số ISSN/ISBN: 1859 - 2171

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2011

 File đính kèm:

 Số lần xem: 41

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt