Viện Công nghệ sinh học phát hành Cẩm nang “Thông tin tuyển sinh song ngữ Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Sinh học”

Cẩm nang chắt lọc những nội dung liên quan đến Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Sinh học như: Giới thiệu khái quát về cơ sở đào tạo – Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế; cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo; chương trình đào tạo; kế hoạch tuyển sinh; đội ngũ giảng viên, các hướng nghiên cứu ưu tiên và cơ hội nhận học bổng; điều kiện sống và học tập; thông tin liên hệ và địa chỉ nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.

Chi tiết về Cẩm nang: tải về tại đây

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt