Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 1088/QĐ-ĐHH ngày 20/8/2018 của Giám đốc Đại học Huế về việc Phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế;

Căn cứ Công văn số 682/ĐHH-TCCB ngày 13/05/2020 về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2020;

Viện Công nghệ sinh học thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

I. Điều kiện chung đăng ký dự tuyển viên chức

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm; có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, hoặc có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên; có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 3/6 theo khung năng lực 6 bậc dành cho Việt Nam trở lên, hoặc có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

–  Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. Vị trí, số lượng và tiêu chuẩn tuyển dụng

TT Đơn vị Vị trí việc làm Số lượng Tiêu chuẩn tuyển dụng
1 Phòng Tổ chức – Hành chính Chuyên viên (công tác Đảng – Đoàn thể kiêm thủ quỹ) 01 – Có bằng tốt nghiệp Đại học.

– Ngành: Kinh tế nông nghiệp, Lịch sử, Văn học.

– Ưu tiên:

+ Có kinh nghiệm công tác ở các lĩnh vực liên quan đến vị trí cần tuyển dụng.

2 Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế Chuyên viên 01 – Có bằng Thạc sĩ, tốt nghiệp đại học xếp loại giỏi trở lên.

– Ngành: Khoa học cây trồng, Nông nghiệp.

– Ưu tiên:

+ Có kinh nghiệm công tác ở các lĩnh vực liên quan đến vị trí cần tuyển dụng.

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở các nước tiên tiến.

3 Bộ môn Sinh học và Công nghệ sinh học ứng dụng Giảng viên 03 – Có bằng Tiến sĩ, tốt nghiệp đại học xếp loại khá trở lên.

– Ngành: Sinh học; Công nghệ sinh học; Y sinh; Chăn nuôi; Thú y; Nông nghiệp; Khoa học cây trồng; Trồng trọt; Nuôi trồng thủy sản.

– Ưu tiên:

+ Có kinh nghiệm công tác ở các lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực đã được đào tạo.

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở các nước tiên tiến.

4 Phòng thí nghiệm Miễn dịch học và vaccine Nghiên cứu viên 01 – Có bằng Thạc sĩ trở lên.

– Ngành: Sinh học thực nghiệm, Công nghệ sinh học, Thú y.

– Ưu tiên:

+ Có kinh nghiệm công tác ở các lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực đã được đào tạo.

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở các nước tiên tiến hoặc đang làm nghiên cứu sinh.

5 Phòng thí nghiệm Vi sinh vật học và Công nghệ lên men Nghiên cứu viên 01 – Có bằng Thạc sĩ trở lên.

– Ngành: Nông nghiệp, Sinh học, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học.

– Ưu tiên:

+ Có kinh nghiệm công tác ở các lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực đã được đào tạo.

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở các nước tiên tiến hoặc đang làm nghiên cứu sinh.

6 Phòng thí nghiệm Tế bào Nghiên cứu viên 01 – Có bằng Thạc sĩ trở lên.

– Ngành: Sinh học, Công nghệ sinh học, Y sinh.

– Ưu tiên:

+ Có kinh nghiệm công tác ở các lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực đã được đào tạo.

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở các nước tiên tiến hoặc đang làm nghiên cứu sinh.

Tổng số

 

08

 

III. Hình thức, nội dung, thời gian và địa điểm xét tuyển

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

2. Nội dung xét tuyển: Thực hiện theo Mục 3 Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Thi chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành

– Thực hiện theo khoản 2 Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

3. Thời gian xét tuyển dự kiến: Lịch xét tuyển cụ thể sẽ được thông báo trên Cổng thông tin Viện Công nghệ sinh học. Thời gian dự kiến: ngày 30/12/2020 – 02/01/2021.

4. Địa điểm xét tuyển:Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế, Tỉnh lộ 10, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế.

IV. Hồ sơ dự tuyển

1. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, đăng trên Cổng thông tin Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế). Tại Phiếu đăng ký dự tuyển, người dự tuyển phải khai đúng theo hướng dẫn ghi trong phiếu, có thể viết tay hoặc đánh máy nhưng phải ký tên trên từng trang của Phiếu đăng ký.

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả quá trình học tập, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được Cục Quản lý chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

4. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận.

5. Bản sao giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức theo Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

6. 02 phong bì (có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của người nhận) và 02 ảnh cỡ 4 x 6.

V. Thời hạn, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

1. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 26/11/2020 đến hết ngày 26/12/2020.

2. Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế, tỉnh lộ 10, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế. Điện thoại:(0234) 3984382 hoặc 0914415198.

Thông báo này được niêm yết công khai tại Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế, đăng tại Cổng thông tin Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (http://huib.hueuni.edu.vn), Cổng thông tin điện tử Đại học Huế (https://hueuni.edu.vn), Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế (TRT)./.

 Thông tin chi tiết tải tại đây.

 

 

 

Tiếng Việt