Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tham gia diễn đàn đối thoại doanh nghiệp và đổi mới công nghệ

Ngày 25/11/2019, nhận được lời mời từ ban tổ chức sự kiện TECHDEMO Gia Lai 2019 – Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh Gia Lai; Viện Công nghệ sinh học (Viện CNSH), Đại học Huế đã tham gia diễn đàn đối thoại doanh nghiệp và đổi mới công nghệ được tổ chức tại khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Diễn đàn gồm hai phiên thảo luận tập trung vào chủ đề “Công nghệ phục vụ phát triển bền vững”. Các diễn giả trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực kinh tế, công nghệ cùng lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai đã chia sẻ, thảo luận về cập nhật xu hướng và nhu cầu công nghệ phục vụ phát triển bền vững của các doanh nghiệp, địa phương cũng như vai trò của cơ quan quản lý nhà nước trong việc định hướng hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ. Bên cạnh đó, chính sách và nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ cũng một vấn đề được các diễn giả, đại biểu tham gia hết sức quan tâm, trao đổi tại diễn đàn.

Diễn đàn là nơi kết nối, chia sẻ khoa học công nghệ, đồng thời hỗ trợ, định hướng các giải pháp tài chính để thúc đẩy, đổi mới khoa học kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào thực tiễn.

Hình ảnh tại diễn đàn:

Các chuyên gia chia sẻ, thảo luận tại diễn đàn

Tiếng Việt