Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế làm việc với đại diện Ban lãnh đạo UBND phường Phú Thượng, thành phố Huế

Ngày 27/11/2023, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) đã có buổi làm việc với đại diện Ban lãnh đạo UBND phường Phú Thượng, thành phố Huế về việc kiểm tra tình hình thiệt hại do lũ lụt gây ra vào ngày 15, 16/11/2023 tại Viện. Tham gia buổi làm việc có Ban lãnh đạo Viện cùng các cán bộ phụ trách công tác liên quan, về phía UBND phường Phú Thượng có ông Võ Quốc Chính – Phó Chủ tịch UBND phường.

Tại buổi làm việc, PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải – Viện trưởng đã báo cáo tổng quát tình hình thiệt hại do lũ lụt gây ra vào ngày 15, 16/11/2023 tại Viện; đồng thời, nhấn mạnh ảnh hưởng do lũ lụt đến tiến độ thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) các cấp đang được đơn vị quản lý. Phó Chủ tịch UBND phường cùng Ban lãnh đạo Viện, thành viên nhiệm vụ KH&CN độc lập cấp quốc gia: “Ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo giống hồ tiêu kháng nấm Phytophthora và tuyến trùng ở Việt Nam”, mã số: ĐTĐL.CN-08/20 tiến hành khảo sát, đánh giá thiệt hại do lũ lụt đến tập đoàn giống/ dòng hồ tiêu đang được trồng tại khuôn viên của Viện.

Thay mặt UBND phường Phú Thượng, ông Võ Quốc Chính đã xác nhận tình hình thiệt hại do lũ lụt vừa qua đến nhiệm vụ ĐTĐL.CN-08/20 và khuyến nghị Viện cùng các chủ nhiệm KH&CN tiếp tục rà soát, thông tin cụ thể ảnh hưởng do lũ lụt đến tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN để UBND phường có những hỗ trợ liên quan kịp thời đến Viện, chủ nhiệm nhiệm vụ và sau này.

Hình ảnh tại buổi làm việc:

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế làm việc với đại diện Ban lãnh đạo UBND phường Phú Thượng, thành phố Huế

Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thượng, thành phố Huế cùng Ban lãnh đạo Viện, thành viên nhiệm vụ ĐTĐL.CN-08/20 tiến hành khảo sát, đánh giá thiệt hại do lũ lụt đến tập đoàn giống/ dòng hồ tiêu

Tiếng Việt