PHÒNG THÍ NGHIỆM MIỄN DỊCH HỌC VÀ VẮC XIN

—♦—

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

  1. TS. Huỳnh Văn Chương – Trưởng phòng thí nghiệm
  2. ThS. Đặng Thanh Long – Nghiên cứu viên

II. CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

– Nghiên cứu đáp ứng miễn dịch tế bào và miễn dịch dịch thể liên quan đến cơ chế bảo vệ của cơ thể chống lại các bệnh truyền nhiễm ở động vật
– Nghiên cứu phát triển các kỹ thuật, phương pháp miễn dịch để phát triển các chế phẩm sinh học dùng cho chẩn đoán, điều trị và dự phòng các bệnh truyền nhiễm, không truyền nhiễm, bệnh do ký sinh trùng và một số bệnh khác.
– Nghiên cứu đáp ứng miễn dịch đối với vắc xin thế hệ mới trong phòng bệnh và đáp ứng miễn dịch đối với một số bệnh truyền nhiễm
–  Thiết lập mô hình thí nghiệm in vitroin vivo (động vật thí nghiệm) đánh giá đáp ứng miễn dịch đối với tác nhân gây bệnh.
– Nghiên cứu các giải pháp phòng và điều trị bệnh ở động vật bằng thảo dược và kháng thể.

III. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

– Đề tài cấp Đại học Huế: Nghiên cứu biểu hiện  gene mã hóa kháng nguyên của Mycoplasma hyopneumoniae làm nguyên liệu tạo vaccine phòng bệnh suyễn lợn. TS. Huỳnh Văn Chương.
– Đề tài Cấp bộ: Nghiên cứu sự biến thiên hàm lợn kháng thể lợn sau khi tiêm vắc xin phòng bệnh Mycoplasma hyopneumoniae TS. Huỳnh Văn Chương.
– Đề tài cấp Đại học Huế: Nghiên cứu tạo dòng và biểu hiện gene mã hóa tạo glycoprotein C (gC) và glycoprotein gE (US8) của virus dịch tả vịt trong tế bào vật chủ E. coli BL21 (DE3). Ths. Đặng Thanh Long

IV. CÔNG BỐ KHOA HỌC TRONG 5 NĂM GẦN ĐÂY

  1. Đinh Thị Bích Lân, Phùng Thăng Long, Lê Đức Thạo, Huỳnh Văn Chương. Trần Thúy Lan, Lê Quốc Việt, Lã Văn Kính. Nghiên cứu mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn Escherichia coli, Salmonella, Staphylococcus aureus và Streptococcus spp. phân lập từ đàn lợn thịt nuôi trong các trang trại ở tỉnh Thừa Thiên Huế”, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2012.
  2. Phùng Thăng Long, Đinh Thị Bích Lân, Lê Đức Thạo, Huỳnh Văn Chương, Đặng Thị Hương, Lê Quốc Việt, Lã Văn Kính. Đánh giá hiệu quả của các chất tẩy rửa trong việc làm sạch chuồng nuôi của lợn trước khi sát trùng,Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2012.
  3. Đinh Thị Bích Lân, Phùng Thăng Long, Nguyễn Hoàng Lộc, Hoàng Tấn Quảng, Trần Thúy Lan, Lê Quốc Việt, Đặng Thanh Long, Lê Công Thịnh, Huỳnh Văn Chương. Cải thiện mức độ biểu hiện kháng nguyên tái tổ hợp Cryptosporidium parvum Cp23 trong Escherichia coli BL21 (DE3),Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y (Hội Thú y Việt Nam), 2014, Tập: 6.
  4. Đinh Thị Bích Lân, Phùng Thăng Long, Huỳnh Văn Chương, Đặng Thanh Long, Hoàng Tấn Quảng, Lê Quốc Việt, Lê Đức Thạo, Lê Công Thịnh, Đặng Thị Hương, Hoàng Thị Thùy Nhung. Cải thiện mức độ biểu hiện kháng nguyên tái tổ hợp 3-1E của Eimeria trong Escherichia coli BL21 (DE3), đăng tại tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, số 2, năm 2016, trang 55-63.
  5. Đinh Thị Bích Lân, Phùng Thăng Long, Đặng Thanh Long, Huỳnh Văn Chương, Hoàng Tấn Quảng, Lê Quốc Việt, Lê Đức Thạo, Lê Công Thịnh, Trần Thị Việt Luân. Tạo dòng và biểu hiện gen mã hóa kháng nguyên 3-1E từ Eimeria được phân lập tại Thừa Thiên Huế, đăng tại tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, số 7, năm 2015, trang 60-67.
  6. Huỳnh Văn Chương, Đinh Thị Bích Lân, Nguyễn Hữu Nam, Phùng Thăng Long, Đặng Thanh Long, Lê Quốc Việt, Lê Đức Thạo, Lê Công Thịnh, Đặng Thị Hương, Hoàng Thị Thùy Nhung, Phùng Lan Ngọc. Nghiên cứu chế tạo và đánh giá hiệu quả phòng trị của kháng thể lòng đỏ kháng kháng nguyên 3-1E của cầu trùng gà. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y. 6 (23). tr. 76-83.
  7. Huỳnh Văn Chương, Nguyễn Hữu Nam, Đinh Thị Bích Lân, Nguyễn Vũ Sơn. Đặc điểm bệnh lý chủ yếu của gà Tre mắc bệnh cầu trùng tại Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y. 6 (23). tr. 76-83..
  8. Lê Quốc Việt, Hoàng Thị Thùy Nhung, Đinh Thị Bích Lân, Đặng Thanh Long, Huỳnh Văn Chương, Lê Công Thịnh, Phùng Thăng Long, Nguyễn Xuân Hòa. Xác định tỷ lệ nhiễm Streptococcus suis type 2 ở lợn giết mổ trên địa bàn Thành Phố Huế và tạo dòng, biểu hiện gene mã hóa 6-phosphogluconate-Dehydrogenase protein trong E. coliBL21. Tại tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, số 2, năm 2017, trang 31-48.
Tiếng Việt