PHÒNG THÍ NGHIỆM CÔNG NGHỆ ENZYME VÀ PROTEIN

—♦—

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

TS. Nguyễn Đức Huy
Trưởng Phòng thí nghiệm
SĐT: 02343813988
Email: ndhuy@hueuni.edu.vn

ThS. Lê Mỹ Tiểu Ngọc
Nghiên cứu viên
SĐT: 01676749484
Email: lemytieungoc@gmail.com

KS. Đỗ Trần Hương Duyên
Nghiên cứu viên
SĐT: 0913588183
Email: dotranhuongduyen@gmail.com

II.CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

 • Phân lập và tuyển chọn các chủng vi sinh vật sản xuất enzyme mạnh, có giá trị cao.
 • Ứng dụng sử dụng enzyme và protein từ vi sinh vật để xử lý ô nhiễm môi trường, nuôi trồng thủy sản, tăng cường lưu trữ, chế biến thực phẩm và sản xuất phân bón sinh học.
 • Sản xuất và ứng dụng enzyme vi sinh tái tổ hợp.
 • Công nghệ hóa chu trình trao đổi chất nhằm tăng cường sản xuất các enzyme giá trị cao từ vi sinh vật.
 • Nghiên cứu cấu trúc, mô hình hóa, chức năng enzyme và protein quan trọng.
 • Nghiên cứu cố định enzyme, protein, phát triển các loại màng sinh học.
 • Nghiên cứu, phát triển và tối ưu hóa quá trình lên men, sản xuất các enzyme, protein giá trị.

III. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 • Đề tài cấp Đại học Huế (2015-2017): Xác định một số loài nấm sợi có khả năng sinh tổng hợp enzyme Manganese Peroxidase phân lập ở Thừa Thiên Huế. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Đức Huy.
 • Đề tài hợp tác quốc tế (2016-2017): Peroxidases production from wood decay fungi using rice straw medium. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Đức Huy.
 • Đề tài hợp tác quốc tế (2017-2018): Detoxification of antibiotics commonly using in aquaculture by Fusarium oxysporum. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Đức Huy.
 • Đề tài cấp Đại học Huế (2018-2019): Nghiên cứu tạo dòng và phân tích trình tự gen laccase từ Fusarium oxysporum HUIB02. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Đức Huy.
 • Đề tài hợp tác quốc tế (2018-2019): Production of recombinant laccase and application on synthesis dyes degradation. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Đức Huy.

IV. CÔNG BỐ KHOA HỌC TRONG 5 NĂM GẦN ĐÂY

Công bố quốc tế

 1. Nguyen Duc Huy, Thayumanavan Palvannan, Tae-Ho Kwon and Seung-Moon Park. 2013. Characterization of a recombinant bifunctional xylosidase/arabinofuranosidase from Phanerochaete chrysosporium. Journal of Bioscience and Bioengineering. 116(2):152-9.
 2. Nguyen Duc Huy, Cu Le Nguyen, Jeong-Woo Seo, Dae-Hyuk Kim, Seung-Moon Park. 2015. Putative endoglucanase PcGH5 from Phanerochaete chrysosporium is a β-xylosidase that cleaves xylans in synergistic action with endo-xylanase. Journal of Bioscience and Bioengineering. 119(4): 416–420.
 3. Nguyen Hoang Loc, Le My Tieu Ngoc, Hoang Tan Quang, Nguyen Duc Huy, Nguyen Ngoc Luong. 2015. Cloning and expression of two genes coding endo-β-1,4-glucanases from Trichoderma asperellum PQ34 in Pichia pastoris. Chemical Papers. 70(3): 284–293.
 4. Nguyen Duc Huy, Cu Le Nguyen, Nguyen Hoang Loc, Myoung-Suk Choi, Dae-Hyuk Kim, Jeong-Woo Seo, and Seung-Moon Park (2016). Characterization of a novel manganese dependent endoglucanase belongs in GH family 5 from Phanerochaete chrysosporium. Journal of Bioscience and Bioengineering. 121(2): 154-159.
 5. Nguyen Hoang Loc, Nguyen Thanh Giang, Nguyen Duc Huy. 2016. Effect of salicylic acid on expression level of genes related with isoprenoid pathway in centella (Centella asiatica (L.) Urban) cells. 3 Biotech. 6(1): 86
 6. Nguyen Thanh Giang, Nguyen Duc Huy, Le The Ha Thanh, Nguyen Hoang Loc. 2016. Efficiency of the combination of salicylic acid, yeast extract and methyl jasmonate on asiaticoside production in centella (Centella asiatica (L.) urban) cells. Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology. 17(1-2): 64-71.
 7. Hoang Tan Quang, Cai Thi Quynh Thoa, Trinh Huu Tan, Nguyen Thanh Giang, Nguyen Duc Huy, Truong Thi Bich Phuong and Van Thi Yen. 2016. Study on genetic diversity of Paris polyphylla population from Vietnam and China. Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology. 17(1-2): 57-63.
 8. Nguyen Hoang Loc, Nguyen Thanh Giang, Nguyen Duc Huy, Truong Thi Phuong Lan. 2017. Accumulation of madecassoside – a major component of centelloside – in centella (Centella asiatica (L.) Urban) cells elicited by salicylic acid. Periodicum Biologorum. 119(1): 81-85.
 9. Nguyen Duc Huy, Nguyen Thi Thanh Tien, Le Thi Huyen, Hoang Tan Quang, Truong Quy Tung, Nguyen Ngoc Luong, Seung-Moon Park. 2017. Screening and production of manganese peroxidase from Fusarium on residue materials. Mycobiology. 45(1): 52-56.
 10. Truong Thi Phuong Lan, Nguyen Duc Huy, Nguyen Ngoc Luong, Nguyen Van Nghi, Trinh Huu Tan, Le Viet Quan, Nguyen Hoang Loc 2018. Identification and characterization of genes in curcuminoid pathway of Curcuma zedoaria Current Pharmaceutical Biotechnology. DOI: 10.2174/1389201019666181008112244
 11. Nguyen Thi Anh Thu, Ngo Thi Tuong Chau, Le Van Thien, Nguyen Duc Huy, Nguyen Tran Me Khue, Nguyen Bao Hung, Nguyen Ngoc Luong, Le Thi Anh Thu, Nguyen Hoang Loc. 2018. Extra-chromosomal expression of nat05 gene encoding an alkaline serine protease from Bacillus subtilis N05. Biotechnologia. 99(4): 365–373.

 Công bố trong nước

 1. Hoàng Tấn Quảng, Trịnh Hữu Tấn, Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Đức Huy, Trần Minh Đức, Lê Mỹ Tiểu Ngọc. 2015. Bước đầu nghiên cứu nuôi cấy cây Bảy lá một hoa (Paris polyphylla Smith) để sản xuất saponin. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Phạm Văn Đồng. 7: 5-11.
 2. Hoàng Tấn Quảng, Trịnh Hữu Tấn, Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Đức Huy, Trương Thị Phương Lan. 2016. Ảnh hưởng của methyl jasmonate lên khả năng tích lũy saponin trong tế bào huyền phù có nguồn gốc từ cây Bảy lá một hoa (Paris polyphylla Smith). Tuyển tập Báo cáo khoa học về nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam, Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ 1176-1183.
 3. Nguyễn Thanh Giang, Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Hữu Thuần Anh, Trương Thị Phương Lan, Nguyễn Hoàng Lộc. 2016. Ảnh hưởng của chất kích kháng lên khả năng tích lũy asiaticoside trong tế bào rau má (Centella asiatica (L.) Urban). Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội. 31(4S): 44-49.
 4. Dang Thi Thanh Ha, Le Kim Tuan, Dinh Thi Kim Thien, Pham Thi Ngoc Lan, Hoang Tan Quang, Tran Thuy Lan, Nguyen Duc Huy. Cloning and sequencing laccase 3 (Folac3) from Fusarium oxysporum. Hue University Journal of Science. 127(1C): 1-10.
 5. Duong Duc Hoang Sinh, Tran Vu Ngoc Thi, Le Thi Ha Thanh, Pham Thi Ngoc Lan, Nguyen Hoang Loc, Nguyen Duc Huy. 2018. Isolation of some bacterial strains from dioxin-contaminated soil in A luoi, Thua Thien Hue. Hue University Journal of Science. 127(1C): 141–148.

Giải thưởng Khoa học Công nghệ

1. Giải thưởng cố đô về khoa học Công nghệ năm 2017

           – Công trình: Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng một số Enzyme vi sinh vật tái tổ hợp.

           – Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc, Đỗ Thị Bích Thủy, Trần Thị Thu Hà, Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Bảo Hưng, Nguyễn Thị Quý Hòa, Lê Mỹ Tiểu Ngọc, Nguyễn Ngọc Lương.

2. Giải 3 giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, năm 2018

            – Công trình: Xác định một số loài nấm sợi có khả năng sinh tổng hợp enzyme manganese peroxidase phân lập ở Thừa Thiên Huế

             – Tác giả: Nguyễn Đức Huy, Hoàng Tấn Quảng, Trần Thúy Lan, Lê Thị Diệu Huyền, Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Thị Bé.

Các sản phẩm KHCN đã chuyển giao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt