PHÒNG THÍ NGHIỆM CÔNG NGHỆ ENZYME VÀ PROTEIN

—♦—

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

TS. Nguyễn Đức Huy
Trưởng Phòng thí nghiệm
SĐT: 02343813988
Email: ndhuy@hueuni.edu.vn

 

II. CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

 • Phân lập và tuyển chọn các chủng vi sinh vật sản xuất enzyme mạnh, có giá trị cao.
 • Ứng dụng sử dụng enzyme và protein từ vi sinh vật để xử lý ô nhiễm môi trường, nuôi trồng thủy sản, tăng cường lưu trữ, chế biến thực phẩm và sản xuất phân bón sinh học.
 • Ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất các chế phẩm: probiotic, vắc xin, kháng thể để phòng trị bệnh cho động vật thủy sản.
 • Sản xuất và ứng dụng enzyme vi sinh tái tổ hợp.
 • Công nghệ hóa chu trình trao đổi chất nhằm tăng cường sản xuất các enzyme giá trị cao từ vi sinh vật.
 • Nghiên cứu cấu trúc, mô hình hóa, chức năng enzyme và protein quan trọng.
 • Nghiên cứu cố định enzyme, protein, phát triển các loại màng sinh học.
 • Nghiên cứu, phát triển và tối ưu hóa quá trình lên men, sản xuất các enzyme, protein giá trị.
 • Nghiên cứu đặc điểm của gene bệnh bằng kỹ thuật knock out gen.
 • Nghiên cứu an toàn vệ sinh thực phẩm, rau, củ, quả.

 

III. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 • Đề tài cấp Đại học Huế (2015-2017): Xác định một số loài nấm sợi có khả năng sinh tổng hợp enzyme Manganese Peroxidase phân lập ở Thừa Thiên Huế. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Đức Huy.
 • Đề tài hợp tác quốc tế (2016-2017): Peroxidases production from wood decay fungi using rice straw medium. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Đức Huy.
 • Đề tài hợp tác quốc tế (2017-2018): Detoxification of antibiotics commonly using in aquaculture by Fusarium oxysporum. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Đức Huy.
 • Đề tài cấp Đại học Huế (2018-2019): Nghiên cứu tạo dòng và phân tích trình tự gen laccase từ Fusarium oxysporum HUIB02. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Đức Huy.
 • Đề tài hợp tác quốc tế (2018-2019): Production of recombinant laccase and application on synthesis dyes degradation. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Đức Huy.
 • Đề tài cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018-2020): Nghiên cứu tạo chế phẩm vi sinh đối kháng Vibrio sp. nhằm phòng trị bệnh trên tôm, cá. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Đức Huy.

 

IV. CÔNG BỐ KHOA HỌC TRONG 5 NĂM GẦN ĐÂY

Công bố quốc tế

 1. Le Cong Tuan, Nguyen Duc Huy, Le My Tieu Ngoc, Doan Thi My Lanh, Te Minh Son, Nguyen Hoang Loc. 2021. Nitrogen removal efficiency of some bacterial strains isolated from seawater in Thua Thien Hue, Vietnam. Advancements in Life Sciences 8 (2), 184-189
 2. Nguyen Duc Huy, Nguyen Thi My Le, Kit Wayne Chew, Seung-Moon Park, Pau Loke Show. 2021. Characterization of a recombinant laccase from Fusarium oxysporum HUIB02 for biochemical application on dyes removal. Biochemical Engineering Journal, 107958
 3. Do Thi Bich Thuy, An Tien Nguyen, Kuan Shiong Khoo, Kit Wayne Chew, Margo Cnockaert, Peter Vandamme, Yeek-Chia Ho, Nguyen Duc Huy, Heriberto Hernández Cocoletzi, Pau Loke Show. 2021. Optimization of culture conditions for gamma-aminobutyric acid production by newly identified Pediococcus pentosaceus MN12 isolated from ‘mam nem’, a fermented fish sauce. Bioengineered 12 (1), 54-62
 4. Hoang Tan Quang, Pham Thi Diem Thi, Tran Thuy Lan, Nguyen Duc Huy, Nguyen Duy Quynh Tram, Nguyen Thi Thu Lien. 2020. Development of a diagnostic scar marker for Vibrio shilonii caused acute hepatopancreatic necrosis disease in whiteleg shrimp. Advancements in Life Sciences 7 (4), 257-263
 5. Nguyen Duc Huy, Dang Thi Thanh Ha, Kuan Shiong Khoo, Pham Thi Ngoc Lan, Hoang Tan Quang, Nguyen Hoang Loc, Seung-Moon Park, Ashokkumar Veeramuthu, Pau Loke Show. 2020. Synthetic dyes removal by Fusarium oxysporum HUIB02 and stimulation effect on laccase accumulation. Environmental Technology & Innovation 19, 101027
 6. Chung D. Ngo, Phuong L. T. Le, Huy D. Nguyen, Phong B. Truong, Nghiep T. Hoang, and Binh V. Ngo. 2020. Diet of the Bronze Skink Eutropis macularius (Reptilia: Squamata: Scincidae) from Thua Thien Hue Province, Central Vietnam. Russian Journal of Herpetology 27 (4)
 7. Nguyen Duc Huy, Thiyagarajan Saravanakumar, Sang Hoon Ha & Seung-Moon Park. 2020. Enhanced enzymatic saccharification of wheat flour arabinoxylan and barley straw using recombinant hemicellulases. Biotechnology and Bioprocess Engineering 25 (3), 431-441
 8. Nguyen Duc Huy, Le My Tieu Ngoc, Nguyen Hoang Loc, Tran Thuy Lan, Hoang Tan Quang, Tran Quoc Dung, Truong Thi Phuong Lan, Vu Duc Hoang and Nguyen Thi Dong Phuong. 2020. Isolation of Weissella cibaria from Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei) Gastrointestinal Tract and Evaluation of Its Pathogenic Bacterial Inhibition. Indian Journal of Science and Technology 13 (10), 1200 – 1212
 9. Nguyen Hoang Loc, Nguyen Duc Huy, Hoang Tan Quang, Tran Thuy Lan and Tran Thi Thu Ha. 2020. Characterisation and antifungal activity of extracellular chitinase from a biocontrol fungus, Trichoderma asperellum PQ34. Mycology 11 (1), 38-48
 10. Thu, Nguyen T.A.; Khue, Nguyen T.M.; Huy, Nguyen D.; Tien, Nguyen Q.D.; Loc, Nguyen H. 2020. Characterizations and Fibrinolytic Activity of Serine Protease from Bacillus subtilis C10. Current Pharmaceutical Biotechnology 21 (2), 110-116(7)
 11. Truong Thi Phuong Lan, Nguyen Duc Huy, Nguyen Ngoc Luong, Hoang Tan Quang, Trinh Huu Tan, Le Thi Anh Thu, Nguyen Xuan Huy, Nguyen Hoang Loc. 2019. Effect of salicylic acid and yeast extract on curcuminoids biosynthesis gene expression and curcumin accumulation in cells of Curcuma zedoaria. Journal of Plant Biotechnology 46 (3), 172-179
 12. Thi Dong Phuong Nguyen, Duc Huy Nguyen, Jun Wei Lim, Chih-Kai Chang, Hui Yi Leong, Thi Ngoc Thu Tran, Thi Bich Hau Vu, Thi Trung Chinh Nguyen and Pau Loke Show. 2019. Investigation of the Relationship between Bacteria Growth and Lipid Production Cultivating of Microalgae Chlorella Vulgaris in Seafood Wastewater. Energies 12, 2282
 13. Tran Vu Ngoc Thi, Duong Duc Hoang Sinh, Le Thi Ha Thanh, Nguyen Duc Huy, Nguyen Hoang Tue, Masaki Shintani, Kazuhide Kimbara, Nguyen Hoang Loc. 2018. Cloning, expression and characterization of catechol 1, 2-dioxygenase from Burkholderia cepacia. The Journal of general and applied microbiology. DOI: https://doi.org/10.2323/jgam.2019.06.002
 14. Lan, Truong T. P.; Huy, Nguyen D.; Luong, Nguyen Ngoc; Nghi, Nguyen Van; Tan, Trinh Huu; Quan, Le Viet; Loc, Nguyen Hoang. 2018. Identification and Characterization of Genes in the Curcuminoid Pathway of Curcuma zedoaria Roscoe. Current pharmaceutical biotechnology 19 (10), 839-846
 15. Nguyen Thi Anh Thu, Ngo Thi Tuong Chau, Le Van Thien, Nguyen Duc Huy, Nguyen Tran Me Khue, Nguyen Bao Hung, Nguyen Ngoc Luong, Le Thi Anh Thu, Nguyen Hoang Loc. 2018. Extrachromosomal expression of nat05 gene encoding an alkaline serine protease from Bacillus subtilis N05. Journal of Biotechnology, Computational Biology and Bionanotechnology. DOI: https://doi.org/10.5114/bta.2018.79967
 16. Nguyen Duc Huy, Nguyen Thi Thanh Tien, Le Thi Huyen, Hoang Tan Quang, Truong Quy Tung, Nguyen Ngoc Luong, Seung-Moon Park. 2017. Screening and Production of Manganese Peroxidase from Fusarium sp. on Residue Materials. Mycobiology. 45(1): 52-56.
 17. Nguyen Hoang Loc, Nguyen Thanh Giang, Nguyen Duc Huy, Truong Thi Phuong Lan. 2017. Accumulation of madecassoside – a major component of centelloside – in centella (Centella asiatica (L.) Urban) cells elicited by salicylic acid. Periodicum Biologorum 119(1): 81-85.
 18. Nguyen Hoang Loc, Nguyen Thanh Giang, Nguyen Duc Huy. 2016. Effect of salicylic acid on expression level of genes related with isoprenoid pathway in centella (Centella asiatica (L.) Urban) cells. 3 Biotech. 6(1): 86
 19. Nguyen Hoang Loc, Le My Tieu Ngoc, Hoang Tan Quang, Nguyen Duc Huy, Nguyen Ngoc Luong. 2016. Cloning and expression of two genes coding endo-β-1,4-glucanases from Trichoderma asperellum PQ34 in Pichia pastoris. Chemical Papers 70(3): 284–293.
 20. Nguyen DucHuy, Cu Le Nguyen, Han-Sung Park, Nguyen Hoang Loc, Myoung-Suk Choi, Dae-Hyuk Kim, Jeong-Woo Seo, Seung-Moon Park. 2016. Characterization of a novel manganese dependent endoglucanase belongs in GH family 5 from Phanerochaete chrysosporium. Journal of Bioscience and Bioengineering 121(2): 154-159
 21. Nguyen Thanh Giang, Hoang Tan Quang, Nguyen Duc Huy, Nguyen Huu Thuan Anh, Truong Thi Phuong Lan, Nguyen Hoang Loc. 2016. Effect of elicitor on asiaticoside accumulation in Centella (Centella asiatica (L.) urban) cells. Vietnam National University Journal of Science 21 (4S), 44-49
 22. Hoang Tan Quang, Cai Thi Quynh Thoa, Trinh Huu Tan, Nguyen Thanh Giang, Nguyen Duc Huy, Truong Thi Bich Phuong and Van Thi Yen. 2016. Study on genetic diversity of Paris polyphylla population from Vietnam and China. Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology 17 (1-2), 57-63
 23. Nguyen Thanh Giang, Nguyen Duc Huy, Le The Ha Thanh, Nguyen Hoang Loc. 2016. Efficiency of the combination of salicylic acid, yeast extract and methyl jasmonate on asiaticoside production in centella (Centella asiatica (L.) urban) cells. Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology. 17(1-2): 64-71.

Công bố trong nước

 1. Lê Công Tuấn, Tề Minh Sơn, Đoàn Thị Mỹ Lành, Nguyễn Hoàng Lộc, Nguyễn Đức Huy. 2021. Thử nghiệm tạo biofloc từ nguồn vi sinh tự nhiên cho ương giống tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vanamei Boone, 1931) tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên 130 (1A): 117-123
 2. Lê Mỹ Tiểu Ngọc, Đặng Quang Nguyên, Đỗ Trần Hương Duyên, Trần Thúy Lan, Nguyễn Quang Đức Tiến, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Đức Huy. 2019. Phân lập và kiểm tra khả năng kháng vi khuẩn gây bệnh của Lactococcus garvieae từ hệ tiêu hóa tôm. Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên 128 (1E), 77-86
 3. Dương Đức Hoàng Sinh, Trần Vũ Ngọc Thi, Lê Thị Hà Thanh, Phạm Thị Ngọc Lan, Nguyễn Hoàng Lộc, Nguyễn Đức Huy. 2018. Phân lập một số chủng vi khuẩn phân hủy dibenzofuran từ đất nhiễm dioxin ở A Lưới, Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên 127 (1C), 141–148
 4. Đặng Thị Thanh Hà, Lê Kim Tuân, Đinh Thị Kim Thiện, Phạm Thị Ngọc Lan, Hoàng Tấn Quảng, Trần Thúy Lan, Nguyễn Đức Huy. 2018. Tạo dòng và giải trình tự gen laccase 3 (Folac3) từ Fusarium oxysporum. Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên 127 (1C), 1-10
 5. Hoang Tan Quang, Trinh Huu Tan, Nguyen Thanh Giang, Nguyen Duc Huy, Truong Thi Phuong Lan. 2016. Effects of methyl jasmonate on saponin accumulation in cultured suspension cells of Paris polyphylla Smith. Proceeding of the 2nd national conference on biological research and teaching in Vietnam, 1176-1183

Giải thưởng Khoa học Công nghệ

1. Giải khuyến khích Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X, năm 2020

– Công trình: Nghiên cứu tạo chế phẩm vi sinh đối kháng Vibrio sp. nhằm phòng trị bệnh trên tôm

– Tác giả: Nguyễn Đức Huy, Lê Mỹ Tiểu Ngọc, Đỗ Trần Hương Duyên, Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Bảo Hưng, Trần Thúy Lan, Nguyễn Văn Khanh, Lê Thị Kim Thoa, Trịnh Thị Phương Thảo

2. Giải 3 giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, năm 2018

– Công trình: Xác định một số loài nấm sợi có khả năng sinh tổng hợp enzyme manganese peroxidase phân lập ở Thừa Thiên Huế

– Tác giả: Nguyễn Đức Huy, Hoàng Tấn Quảng, Trần Thúy Lan, Lê Thị Diệu Huyền, Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Thị Bé

3. Giải thưởng cố đô về khoa học Công nghệ năm 2017

– Công trình: Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng một số Enzyme vi sinh vật tái tổ hợp

– Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc, Đỗ Thị Bích Thủy, Trần Thị Thu Hà, Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Bảo Hưng, Nguyễn Thị Quý Hòa, Lê Mỹ Tiểu Ngọc, Nguyễn Ngọc Lương

Các sản phẩm KHCN đã chuyển giao

 

 

Tiếng Việt