PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải – Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế được tín nhiệm giới thiệu làm Phó chủ tịch Hội Công nghệ Sinh học Việt Nam

Ngày 26/10/2018 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Viện Công nghệ sinh học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã phối hợp với Hội Công nghệ sinh học Việt Nam thuộc Hội Các ngành Sinh học Việt Nam tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2018 nhằm mục đích trao đổi, chia sẽ kết quả nghiên cứu, khai thác và ứng dụng những thành tực của Công nghệ sinh học.

Trong khuôn khổ Hội nghị Khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2018, Hội Công nghệ sinh học Việt Nam đã tổ chức Hội nghị đại biểu để bầu ra Ban chấp hành Hội Công nghệ sinh học nhiệm kỳ 2018-2023. Trong tổng số 37 nhà khoa học đầu ngành về CNSH được giới thiệu vào BCH, GS. Lê Trần Bình được tín nhiệm giới thiệu làm Chủ tịch hội; PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải là một trong 8 nhà nhà khoa học được tín nhiệm giới thiệu làm Phó chủ tịch Hội. Các Phó chủ tịch sẽ luân phiên làm phó chủ tịch thường trực để đăng cai tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc. Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2020, dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm 2020.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị Đại biểu 2018

Tiếng Việt