Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học Huế mã số DHH2017-14-05

Sáng ngày 13/09/2019, Viện Công nghệ Sinh học (Viện CNSH), Đại học Huế tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học Huế “Ứng dụng tiến bộ của công nghệ vi sinh trong sản xuất meo giống nấm rơm hiệu quả cao tại Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ Đại học Huế”, mã số: DHH2017-14-05 do Thạc sĩ Nguyễn Văn Huệ làm chủ nhiệm, Viện CNSH, Đại học Huế là đơn vị chủ trì.

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Nguyễn Văn Huệ – đại diện nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt về quá trình nghiên cứu, một số kết quả chính của đề tài như: đánh giá hiện trạng trồng nấm rơm ở huyện Phú Vang; xác định môi trường tối ưu cho sự phát triển của hạt nấm ở các giai đoạn khác nhau bao gồm phân lập mô nấm, hạt nấm cấp 1, hạt nấm cấp 2, hạt nấm cấp 3; xây dựng thành công quy trình trồng nấm rơm thương phẩm với nguồn giống tự sản xuất; tận dụng nguồn bã rơm sau khi trồng nấm để nuôi giun quế nhằm cung cấp thức ăn cho cá, giảm thiểu nguồn thải ra môi trường. Sau quá trình thực hiện đề tài, chủ nhiệm và các thành viên nghiên cứu đã công bố 01 bài báo khoa học trên tạp chí Khoa học Đại học Huế và đào tạo được 02 sinh viên ngành nông nghiệp.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài, đáp ứng đủ số lượng và chất lượng so với mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, Hội đồng vẫn chỉ ra một số lỗi đánh máy, lỗi hình thức, thuật ngữ… nên cần bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo tổng kết.

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Liên – Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí với các nhận xét, đánh giá của hai phản biện và các thành viên Hội đồng, đồng thời đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài, những nỗ lực và tâm huyết của nhóm nghiên cứu. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng nghiệm thu để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo tổng đề tài.

Kết quả đánh giá xếp loại của đề tài: Đạt

ThS. Nguyễn Văn Huệ báo cáo tại buổi nghiệm thu đề tài

 

Tiếng Việt