Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Viện Công nghệ sinh học năm 2018 mã số VCNSH2018-01

Ngày 27/04/2021, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Viện Công nghệ sinh học năm 2018: “Tuyển chọn và nhân các giống lúa theo hướng thảo dược ở Thừa Thiên Huế”, mã số: VCNSH2018-01 do TS. Lê Tiến Dũng làm chủ nhiệm; Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế là đơn vị chủ trì.

Tại buổi nghiệm thu, TS. Lê Tiến Dũng – đại diện nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt về quá trình nghiên cứu, một số kết quả chính của đề tài như: thời gian sinh trưởng của các giống lúa thí nghiệm (TD1, TD2, TD3, Ari và Khang dân) dao động từ 108 – 115 ngày phù hợp với vụ Đông – Xuân tại tỉnh Thừa Thiên Huế; các giống lúa có khả năng sinh trưởng mạnh, số nhánh hữu hiệu dao động từ 3,8 – 6,07 nhánh, cao nhất là giống Ari với 6,07 nhánh; về đặc điểm hình thái, các giống đều có chiều cao trung bình từ 95 – 108,42 cm, cứng cây, chiều dài bông khá, tất cả các giống có khả năng để nhánh khá; năng suất dao động từ 40,57 – 53,8 tạ/ha, giống có năng suất cao nhất là TD3 với 53,8 tạ/ha; các giống TD1, TD2, TD3, Ari có chất lượng tốt với hàm lượng protein cao, giàu dầu, ăn ngon, thơm vừa, cơm mềm, là những giống đáp ứng gạo theo hướng thảo dược, tỷ lệ mọc mầm đều đạt 100%. Sau quá trình thực hiện đề tài, chủ nhiệm và các thành viên nghiên cứu đã công bố 01 bài báo khoa học trên tạp chí Khoa học Đại học Huế. Sản phẩm ứng dụng từ đề tài gồm: lúa giống TD1, TD2, TD3, Ari.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu ghi nhận kết quả nghiên cứu đồng thời cũng chỉ ra một số lỗi hình thức, thuật ngữ… nên cần bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo.

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải – Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí với các nhận xét, đánh giá của hai phản biện và các thành viên Hội đồng; đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng nghiệm thu để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo tổng đề tài.

Kết quả đánh giá xếp loại của đề tài: Đạt

Hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

TS. Lê Tiến Dũng báo cáo tại buổi nghiệm thu đề tài

 

Tiếng Việt