Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2023-2024

Ngày 18 tháng 12 năm 2023, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) đã tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2022 – 2023. Về phía Đại học Huế, có sự tham dự của PGS.TS. Nguyễn Duân – Ủy viên thường vụ Công đoàn giáo dục Việt Nam; Chánh Văn phòng Đảng ủy, Hội đồng và Đoàn thể, Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế; TS. Đỗ Mạnh Hùng – Phó Trưởng Ban Tổ chức cán bộ. Về phía Viện có PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải, Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học cùng toàn thể cán bộ viên chức, người lao động (VC-NLĐ) đang công tác tại Viện.

Tại Hội nghị, PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023. Theo đó, năm học vừa qua, Viện tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, sâu sát của lãnh đạo Đại học Huế; sự giúp đỡ, ủng hộ của các Bộ, ngành Trung ương, của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và nhiều đơn vị trong cả nước cùng với sự nỗ lực của toàn thể VC-NLĐ, Viện đã đạt được những kết quả đáng khích lệ như sau: (1) Đội ngũ VC-NLĐ ngày càng hoàn thiện và nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ; năm học qua, Viện có 04 VC-NLĐ là nghiên cứu sinh (NCS), trong đó có 01 NCS bảo vệ thành công luận án, 03 NCS đang hoàn thành chương trình đào tạo; (2) Tham gia xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Công nghệ sinh học quốc gia Miền Trung theo yêu cầu của Đại học Huế trên cơ sở kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 269/TB-VPCP ngày 18/10/2021 của Văn phòng Chính phủ; (3) Tập thể cán bộ Viện đã công bố 13 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước, 44 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế; đã và đang chủ trì thực hiện hơn 17 đề tài, dự án, chương trình khoa học và công nghệ các cấp cùng nhiều dự án, hợp đồng nghiên cứu trong và ngoài nước đã triển khai, kí kết; (4) Chương trình đào tạo tiến sĩ tiếp tục thu hút người học tham gia, Viện hiện có 11 NCS, trong đó có 02 NCS đến từ Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào. Năm 2023, Viện đã có 02 NCS bảo vê ̣thành công luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế và đang chờ cấp bằng tiến sĩ; 02 NCS đã bảo vệ thành công luâṇ án tiến sĩ cấp cơ sở và đang hoàn thiện hồ sơ bảo vê ̣cấp Đại học Huế; (5) Về công tác phát triển đảng viên trong năm 2023: 01 đồng chí đảng viên dự bị đã được công nhận là đảng viên chính thức; 07 quần chúng ưu tú đã được học lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng và được kết nạp vào Đảng.

Bên cạnh những thành tích đạt được, PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải cũng nêu rõ những tồn tại, hạn chế và khó khăn nhất định của Viện như: (1) Các đề án phát triển Viện thành Trung tâm Công nghệ sinh học quốc gia Miền Trung vẫn chưa hoàn thành, chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt; (2) Việc điều chuyển VC-NLĐ của Viện Tài nguyên và Môi trường, thuộc Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế về Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế- xã hội và các đơn vị trực thuộc của Đại học Huế trong khi vẫn chưa giải thể Viện Tài nguyên và Môi trường cũng như chưa xử lý dứt điểm công tác tài chính, tài sản và quyết toán đã làm cho các hoạt động chung gặp nhiều lúng túng và bị động; (3) Về khoa học công nghệ: do ảnh hưởng bởi thiên tai; kinh phí cấp theo các đề tài, nhóm nghiên cứu mạnh thường xuyên bị chẫm trễ đã phần nào ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các đề tài; (4) Về đào tạo: quy định về tiêu chuẩn người hướng dẫn NCS phần nào hạn chế năng lực nguồn nhân lực trình độ cao. 

Báo cáo cũng đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2023 – 2024, trong đó Viện tiếp tục duy trì công tác nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng; chấp hành tốt đường lối, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ VC-NLĐ; tăng cường động viên VC-NLĐ vượt qua khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cống hiến cho sự phát triển của Viện và của Đại học Huế cũng như tỉnh Thừa Thiên Huế.

PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải, Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2023 – 2024

Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện công tác tài chính năm 2023 và dự kiến công tác tài chính năm 2024; báo cáo tổng kết công tác thi đua năm học 2022 – 2023 và phát động phong trào thi đua năm học 2023 – 2024; báo cáo tổng kết hoạt động thanh tra nhân dân năm học 2022 – 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2023 – 2024.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Duân ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, tinh thần phấn đấu của toàn thể VC-NLĐ Viện cũng như kết quả đã đạt được của tập thể Viện trong năm học vừa qua. Đồng thời, PGS.TS Nguyễn Duân nhấn mạnh Viện tiếp tục bám sát, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu theo Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ ngày 18/10/2021 về việc xây dựng chiến lược phát triển Viện thành Trung tâm Công nghệ sinh học quốc gia Miền Trung, phát triển Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia của Việt Nam cũng như động viên, khuyến khích cán bộ Viện phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, tính tự chủ để Viện ngày càng phát triển.

PGS.TS. Nguyễn Duân – Ủy viên thường vụ Công đoàn giáo dục Việt Nam; Chánh Văn phòng Đảng ủy, Hội đồng và Đoàn thể, Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế phát biểu tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, TS. Đỗ Mạnh Hùng đã chia sẻ về phương thức để công tác Đảng – Đoàn thể của Viện ngày càng vững mạnh cũng như phân tích và luận giải đối với định hướng phát triển công tác tổ chức cán bộ phục vụ phát triển khoa học và đào tạo của Viện.

TS. Đỗ Mạnh Hùng – Phó Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Đại học Huế phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị cũng công bố các Quyết định thi đua – khen thưởng năm học 2022 – 2023 và trao tặng giấy khen, bằng khen đến các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học qua.

TS. Đỗ Mạnh Hùng trao giấy khen của Giám đốc Đại học Huế cho ThS. Nguyễn Quang Hoàng Vũ – Phòng thí nghiệm Công nghệ Gen, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022 – 2023

PGS.TS. Nguyễn Duân trao bằng khen của Ban chấp hành Công đoàn giáo dục Việt Nam cho TS. Nguyễn Bảo Hưng – Bộ môn Sinh học và Công nghệ sinh học ứng dụng, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế, đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm học 2022-2023

PGS.TS. Nguyễn Duân trao giấy khen của Ban chấp hành Công đoàn Đại học Huế đến các cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm học 2022 – 2023

PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải trao giấy khen đến các cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm học 2022 – 2023

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã diễn ra buổi ký kết giao ước thi đua giữa thủ trưởng đơn vị với Công đoàn cơ sở Viện trong không khí nghiêm trang, đồng lòng. Cũng tại Hội nghị, dự thảo Nghị quyết Hội nghị đã được thông qua với tỷ lệ 100% VC-NLĐ đồng ý.

Ký kết giao ước thi đua giữa thủ trưởng đơn vị với Công đoàn cơ sở Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Sau buổi làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2022 – 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp; các đại biểu tham dự nhất trí, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm học 2023 – 2024.

Quý đại biểu và VC-NLĐ tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Tiếng Việt