Hội nghị cán bộ viên chức và lao động năm 2019 – 2020

Ngày 28 tháng 11 năm 2019, Viện Công nghệ sinh học (Viện CNSH), Đại học Huế đã tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức và lao động năm học 2019 – 2020. Về phía Đại học Huế, có dự tham dự của PGS. TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế; đồng chí Lê Trọng Thực, Uỷ viên Ban thường vụ công đoàn Đại học Huế. Về phía Viện có PGS. TS. Trương Thị Hồng Hải, Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học cùng toàn thể cán bộ viên chức, lao động đang công tác tại Viện.

Thay mặt lãnh đạo Viện, PGS. TS. Trương Thị Hồng Hải báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019. Theo đó, năm học vừa qua, Viện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ và xây dựng Viện ngày càng phát triển vững mạnh, cụ thể: cơ sở vật chất tiếp tục được tăng cường đầu tư, duy tu bảo dưỡng; tình hình chính trị ổn định, hệ thống quản lý, cơ cấu tổ chức và bộ máy được hoàn thiện, đi vào nề nếp; số lượng và chất lượng cán bộ giảng dạy, công tác ngày càng được nâng cao. Bên cạnh đó, Viện cũng còn tồn tại một số khó khăn cần khắc phục như: cơ sở vật chất tuy được chú trọng, song vẫn chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển của đơn vị và xã hội; viên chức và lao động đa số còn trẻ dẫn đến kinh nghiệm trong quản lý cũng như trong các lĩnh vực khác còn hạn chế. Viện trưởng Viện CNSH cũng đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2019 – 2020, trong đó Viện tập trung đẩy mạnh thực hiện hiệu quả công tác đào tạo Tiến sĩ; công tác khoa học công nghệ; các chương trình, dự án hợp tác quốc tế; hoàn thiện công tác quản lí; tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ viên chức, lao động của Viện…

PGS. TS. Trương Thị Hồng Hải báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019 – 2020

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm học 2018 – 2019 và phát động phong trào thi đua năm học 2019 – 2020; báo cáo tình hình công tác tài chính năm 2018 – 2019 và dự kiến công tác tài chính năm học 2019 – 2020; báo cáo tổng kết hoạt động thanh tra nhân dân năm học 2018 – 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 – 2020.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS. TS. Nguyễn Quang Linh ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, tinh thần đoàn kết của toàn thể cán bộ Viện cũng như thành tựu nổi bật về mặt đào tạo, chất lượng đội ngũ cán bộ của Viện trong năm học vừa qua. Đồng thời, PGS. TS. Nguyễn Quang Linh cũng chỉ ra những hạn chế, khó khăn tồn tại cần khắc phục và định hướng phát triển Viện trong thời gian tới. Đồng chí Giám đốc đã có lời động viên, khuyến khích cán bộ Viện phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, tính tự chủ để Viện ngày càng phát triển.

PGS. TS. Nguyễn Quang Linh phát biểu tại Hội nghị

Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, đề xuất về những giải pháp nhằm góp phần phát triển Viện. Đoàn chủ tịch tiếp thu, ghi nhận những đóng góp của đại biểu và đã có những giải đáp rõ ràng đối với những khó khăn, trăn trở của toàn thể cán bộ.

Toàn cảnh Hội nghị

Cũng trong Hội nghị, các đại biểu đã nhất trí bầu ra Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 – 2021; lễ ký kết giao ước thi đua giữa thủ trưởng đơn vị với công đoàn đã diễn ra nghiêm trang, đồng lòng.

PGS. TS. Trương Thị Hồng Hải bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 – 2021

Lễ ký kết giao ước thi đua giữa thủ trưởng đơn vị với công đoàn

Sau buổi làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Hội nghị cán bộ viên chức và lao động năm 2019 – 2020 đã diễn ra thành công tốt đẹp; các đại biểu tham dự nhất trí, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm học 2019 – 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt