Cơ hội việc làm tại Nhật Bản

Pasona Group Inc. là một tập đoàn đa quốc gia Nhật Bản, cung cấp nhiều dịch vụ nhân sự bao gồm nhân sự tạm thời, tuyển dụng, hỗ trợ tìm việc và thuê ngoài. Công ty có trụ sở tại quận Ōtemachi, Tokyo và là công ty nhân sự lớn thứ hai tại Nhật Bản.

Hiện nay, Pasona Group Inc. phối hợp cùng Đại học Huế hỗ trợ sinh viên tìm việc làm tại Nhật Bản thông qua thu thập thông tin về các cơ hội việc làm hoặc xu hướng việc làm tại Nhật Bản. Đồng thời, sinh viên sẽ có nhiều cơ hội việc làm được cung cấp bởi các công ty Nhật Bản.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

            Cô Tamaki Ogawa, PASONA GROUP INC.

            Địa chỉ: 2-6-2, O-temachi, Chiyoda-ku, 100-8228, Japan

            Điện thoại: +81-3-6734-1263

            Di động: +81-90-9832-1327

            Email: tamogawa@pasonagroup.co.jp

            Website: https://www.pasonagroup.co.jp/

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt