Chi bộ cơ sở Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên Chi bộ năm 2023 và họp Chi bộ tháng 12/2023

Thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Hướng dẫn số 25-HD/BTCTW ngày 10/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Công văn số 454-CV/ĐU ngày 14/11/2023 của Đảng ủy Đại học Huế về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023; Hướng dẫn số 03-HD/ĐU ngày 30/11/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Đảng bộ Đại học Huế; ngày 8/12/2023, Chi bộ cơ sở Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế đã tổ chức kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên Chi bộ năm 2023. Tham dự và chỉ đạo cuộc họp có đồng chí Trương Thị Hồng Hải – Đảng ủy viên, Ủy viên Ban Chuyên môn Đảng ủy Đại học Huế, Bí thư Chi bộ cơ sở, Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế.

Tại cuộc họp, đồng chí Bí thư Chi bộ cơ sở đã phổ biến các nội dung liên quan đến việc đánh giá chất lượng đảng viên năm 2023, đánh giá gồm 2 phần là kiểm điểm cá nhân đảng viên và kiểm điểm tập thể Chi bộ. Các đồng chí trong Chi ủy và các đồng chí đảng viên đã lần lượt thông qua bản kiểm điểm cá nhân và tự nhận mức xếp loại chất lượng. Các đồng chí đảng viên tham dự cuộc họp đã có những ý kiến đóng góp thiết thực để giúp mỗi cá nhân phát huy các ưu điểm và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới.

Các đảng viên đã tiến hành biểu quyết đánh giá đề xuất chất lượng Chi bộ, chất lượng tập thể cấp uỷ Chi bộ và xếp loại chất lượng đảng viên năm 2023. 100% đảng viên thống nhất Chi bộ đạt mức xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đề xuất 05 đồng chí đảng viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 20 đồng chí đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, 02 đồng chí đảng viên xếp loại hoàn thành nhiệm vụ.

Cũng tại cuộc họp, Chi bộ tiến hành giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao với việc thực hiện Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm đối với đồng chí Đặng Thanh Long – phòng thí nghiệm Vi sinh vật học và Công nghệ lên men; và tiến hành công tác chuyển đảng cho các đồng chí được điều chuyển sang đơn vị mới theo Quyết định số 1818 ngày 28/11/2023 của Giám đốc Đại học Huế về việc điều chuyển viên chức, người lao động đến công tác tại Viện Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục – Đại học Huế và Quyết định số 1827/QĐ-ĐHH ngày 29/11/2023 của Giám đốc Đại học Huế về việc điều chuyển viên chức, người lao động đến công tác tại Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội – Đại học Huế.

Phát biểu kết thúc cuộc họp, đồng chí Trương Thị Hồng Hải nhấn mạnh kiểm điểm, đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân hằng năm nhằm nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa, thấy được ưu điểm để phát huy, hạn chế, khuyết điểm để khắc phục; chủ động phát hiện, ngặn chặn biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để tiếp tục xây dựng Chi bộ ngày càng phát triển về chất lượng và số lượng, góp phần xây dựng Đảng bộ Đại học Huế trong sạch vững mạnh. Đồng chí Bí thư cũng gửi lời động viên và tin tưởng các đồng chí được điều chuyển công tác sang đơn vị mới tiếp tục nêu cao hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu để luôn xứng đáng với vai trò của đảng viên.

Tiếng Việt