Viện Công nghệ sinh học phát hành Cẩm nang “Thông tin tuyển sinh song ngữ Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Sinh học”

  •   
  •   
  •   

Cẩm nang chắt lọc những nội dung liên quan đến Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Sinh học như: Giới thiệu khái quát về cơ sở đào tạo – Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế; cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo; chương trình đào tạo; kế hoạch tuyển sinh; đội ngũ giảng viên, các hướng nghiên cứu ưu tiên và cơ hội nhận học bổng; điều kiện sống và học tập; thông tin liên hệ và địa chỉ nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.

Chi tiết về Cẩm nang: tải về tại đây

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt