28/05/2019

Sinh viên trường Đại học Quảng Nam tham quan thực tế tại Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Sáng ngày 28/5/2019, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện CNSH) đã phối hợp cùng Trường […]
Tiếng Việt